Mia Andersson

Johan Oscarsson

Ida Granander, vet.

Jacobien Baauw, vet.

Jennie Söderström (fd Larsson)

Daniel Denitton, vet.

Annelie Persson, vet

Emelie Skjutare, vet

Trine Madsen, vet.

Björn Johansson