Vision & värdegrund

Verksamhetsidé

Svenska Hästavelsförbundets (SH) främsta uppgift är att värna om de svenska hästraserna och underlätta för svenska hästuppfödare.
Vi har för avsikt att bli en tydlig kompetensorganisation – ett självklart val att vända sig till i alla avels- och hästfrågor.

Vision

SH ska verka för att svensk hästavel ger sunda hästar med hög brukbarhet inom alla användningsområden.
SH ska erbjuda högkvalitativ kunskap, utbildning och utveckling samt ge god service till medlemsföreningar och uppdragsgivare

Påverkansarbete

SH representerar sina medlemmars intressen genom att besvara remisser från Jordbruksverket och departement samt är representerad i Agrias skadeprövningsnämnd. SH är också medfinansiär till Ammajouren som hjälper till att förmedla kontakt mellan moderlösa föl och möjliga ammor.

Vidare har SH representant närvarande vid möten i flera politiska organisationer såsom

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram