Besvärsnämnden

Besvärsnämnden är sista instans för överklaganden av beslut gällande pass-, registrerings- och avelsvärderingsärenden.

Ordförande

Per Åberg
Odalvägen 9
263 71 Jonstorp
070-601 81 45

Övriga ledamöter

Torsten Eliasson
Villekullagatan 1K
271 55 Ystad
0411-142 80

Cecilia Landelius
Knalleborgsvägen 10 D
178 35 Ekerö
08-560 352 63

Erik Nilsson
Söderhöjdsgatan 1, 3 v
432 50 Varberg
0340-219 230

Niklas Lindgren
Lugna Gatan 74, 5tr
21159 Malmö
0767-610 252