Genetiska rådet

Det genetiska rådet är SHs rådgivande instans när det gäller frågor av genetisk karaktär. Rådet är remissinstans för avelsvärderingsnämnderna och kan på begäran plocka fram ett underlag för beslut i avelsvärderingsärenden.

Ledamöter
Christina Olsson
Menhammar gård
178 90 Ekerö
08-560 230 18

Sofia Mikko
Fjällhagsgatan 9
741 96 Knivsta
018-504 204

Emma Thorén Hellsten
Åsa Jutegårdsväg 202
439 52 Åsa

Åsa Viklund
Skepptuna 311
195 93 Märsta
070-3112177

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram