Veterinärmedicinska rådet

Det veterinärmedicinska rådet är rådgivande instans när det gäller frågor av veterinärmedicinsk karaktär. Rådet är remissinstans för avelsvärderingsnämnderna och kan på begäran plocka fram ett underlag för beslut i avelsvärderingsärenden.

Ordförande

Helena Kättström
Taleryd Mellangården 1
573 97 Tranås

Övriga ledamöter

Kerstin Darenius

Anne Haglund

Varukorg

Senaste inläggen

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram