Veterinärmedicinska rådet

Det veterinärmedicinska rådet är rådgivande instans när det gäller frågor av veterinärmedicinsk karaktär. Rådet är remissinstans för avelsvärderingsnämnderna och kan på begäran plocka fram ett underlag för beslut i avelsvärderingsärenden.

Ledamöter

Kerstin Darenius

Anne Haglund

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram