Styrelse

Följande personer är invalda i SHs styrelse.

Ordförande
Kåre Gustafson (vald 2020-2021)
0705-55 04 63
ordforande@nordsvensken.org

Vice ordförande
Håkan Erlandsson (vald 2019-2021)
0372-200 19
hakan@lby.se

Övriga ledamöter
Titti Jöngren (vald 2020-2022)
0736-29 77 71
titti.jongren@grindtorpsgard.se

Lennart Gustavsson (vald 2019-2021)
0325-421 63
ardenner.lg@gmail.com

Torsten Jeppsson (vald 2020-2022)
040-423 065
almnasgard@hotmail.com

Christina Wale (vald 2020-2022)
0708-59 22 64
christina.wale@slangsboda.se

Sanna Soleskog (vald 2019-2021)
0725-62 21 32
ovrabo@hotmail.com

Adjungerad för ungdomsrådet
Sofia Martinsson
ungdomsradet@svehast.se

Suppleanter
Magnus Karlsson (vald 2019-2021)
0705-10 64 19
magnus@glantansponny.se

Margareta Lindahl (fyllnadsval 2020-2021)
0705-26 35 11
margaretalindahl@telia.com

Ida Wöllecke (vald 2020-2022)
0705-70 33 28
haflingeravel@hotmail.com

Ingemar Vendelstrand (vald 2020-2022)
0705-28 61 84
i.vendelstrand@askloster.se

Revisorer

Följande personer är valda att vara SH:s revisorer:
Ordinarie
Nina Olsson (Auktoriserad revisor) 
Birgitta Kabinger

Suppleanter
Pia Thomsson 0498-482 829
Göran Johansson (Auktoriserad revisor)

Valnämnd

Sammankallande:
Kristin Fransson (vald 2018-2021)
0736-35 84 99
kristine.vallstorp@gmail.com

Ledamöter:
Cecilia Hamilton (vald 2020-2023)
0703-26 10 85
cecilia.hamilton@telia.com

Maria Andersson (vald 2019-2022)
035-692 92
mia_zzz@yahoo.com