Styrelse

Följande personer är invalda i SHs styrelse.

Ordförande
Kåre Gustafson (vald 2022-2023)
0705-55 04 63
ordforande@nordsvensken.org

Vice ordförande
Lennart Gustavsson (vald 2021-2023)
0325-421 63
ardenner.lg@gmail.com

Övriga ledamöter
Torsten Jeppsson (vald 2022-2024)
040-423 065
almnasgard@hotmail.com

Sanna Soleskog (vald 2021-2023)
0725-62 21 32
ovrabo@hotmail.com

Gunn Johansson (vald 2022-2024)
0708 133277
info@burhult.com

Viveka Karlestrand (vald 2022-2024)
073-757 88 01
viveka.karlestrand@gmail.com

Catherine Nennestam (fyllnadsval 2022-2023)
073-394 15 46
davidsfarm@gmail.com

Adjungerad för ungdomsrådet
Sofia Martinsson
ungdomsradet@dev.svehast.se

Suppleanter
Magnus Karlsson (vald 2021-2023)
0705-10 64 19
magnus@glantansponny.se

Margareta Lindahl (vald 2021-2023)
0705-26 35 11
margaretalindahl@outlook.com

Ida Wöllecke (vald 2022-2024)
0705-70 33 28
haflingeravel@hotmail.com

Ingemar Vendelstrand (vald 2022-2024)
0705-28 61 84
i.vendelstrand@askloster.se

Revisorer

Följande personer är valda att vara SH:s revisorer:
Ordinarie
Nina Olsson (Auktoriserad revisor, Revisionspartner)
Birgitta Kabinger

Suppleanter
Pia Thomsson 0498-482 829
Göran Johansson (Auktoriserad revisor, Revisionspartner)

Valnämnd

Sammankallande:
Maria Andersson (vald 2022-2025)
0733-86 16 21
mia_zzz@yahoo.com

Ledamöter:
Cecilia Hamilton (vald 2020-2023)
0703-26 10 85
cecilia.hamilton@telia.com

Liselotte Erixon (vald 2021-2024)
0703- 70 24 14
liselotte.erixon@telia.com

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram