Stipendium

ÅRETS UNGDOM 2022

Har ni en ungdom som är intresserad och engagerad i styrelse- och föreningsarbete? Eller som hjälper till vid olika evenemang, brinner för rasen och är en god ambassadör?

2022 tilldelades Alexandra Haag och Astrid Danielsson stipendiet.

Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd har tagit fram ett stipendium till 2 ungdomar på 1000:- vardera för ”Årets Ungdom” där våra medlemsföreningar har möjlighet att nominera en ung, aktiv och engagerad medlem. Stipendiet ska uppmuntra och visa uppskattning för ett ungt engagemang inom en förening. Där ett engagemang i föreningen kan se ut på olika sätt: antingen praktiskt i föreningen, runt styrelsebordet eller både och.

(Motivera varför just er ungdom förtjänar stipendiet ”Årets Ungdom” och det gäller för ungdomar upp till och med 26 år. Det går bra att nominera ungdomar som är med i SH’s Ungdomsråd, dessa får isåfall inte delta i urval och beslut gällande stipendiet. Nominera er ungdom med motivering senast 15 december till ungdomsradet@svehast.se märk mailet med ”Årets Ungdom”. Mailet behöver komma från en person ur styrelsen i respektive förening, så att vi vet att det är en nominering som styrelsen står bakom.)

Stipendiet finansieras genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2022 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

FÖLSTIPENDIUM 2022

Känner du en avelsintresserad ungdom? Som engagerar sig i ditt dräktiga sto? Eller är du själv ung med ett avelsintresse? Detta är ett stipendium från Svenska Hästavelsförbundet för unga med avelsintresse.

2022 tilldelades Felicia Erlandsson och Felicia Almén stipendiet.

Felicia Erlandsson
"Felicia har under många år varit engagerad och delaktig i avelsarbete med stor nyfikenhet och kunskap, nu som hingsthållare och även uppfödare!"

Lovisa Almén
"Lovisa har redan i tidig ålder visat ett stort intresse, nyfikenhet och engagemang för hästavel!"

Kriterier:

 • Stipendiet kan sökas av unga upp till och med 26 år som är delaktiga i ett sto (ägande är inte ett krav) som har eller ska få föl 2022. Du kan även nominera en engagerad ungdom som uppfyller kriterierna.
 • Stipendiet kan sökas där stoet och hingsten är av en ras som ingår i Svenska Hästavelsförbundets medlemsföreningar. Ett renrasigt sto som är dräktig eller har fölat med en hingst som är godkänd enligt rasvisa krav. Se lista över SH’s medlemsföreningar här och vilka raser som ingår här.
 • Stipendiet är på 500:- och delas ut till två ungdomar som är avelsintresserade och delaktiga i det dräktiga stoet/fölet. Motivera koppling till stoet och hur den unga är intresserad och delaktig.

(Ansök eller nominera senast den 10 juni till ungdomsradet@svehast.se märk ditt mail med ”fölstipendium” Ditt mail behöver innehålla namn, ålder och adress på den nominerade/sökande. Motivera den ungas avelsintresse och koppling till stoet/fölet samt redovisa vilket sto det gäller och vilken hingst hon är betäckt med.)

Stipendiet finansieras genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2022 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

STIPENDIUM 2021

UNG VISARE 2021

Är du ung och har visat häst på sommarpremiering i år? Eller har du haft hjälp av en engagerad ungdom att visa häst på sommarpremiering i år? Detta är ett stipendium från Svenska Hästavelsförbundet för unga visare.

2021 tilldelades Hilda Larsson Forssell stipendiet i Norrland, Malin Olsson Blom i Svealand och Emma Kjellman i Götaland.

 • Stipendiet kan sökas av unga upp till och med 26 år som har visat en häst på sommarpremiering i år 2021. Du kan även nominera en ungdom som uppfyller kriterierna.

 • Stipendiet är på 750:- och delas ut till en ungdom boende i Norrland, en i Svealand och en i Götaland. Totalt tre stipendier delas ut. Kom ihåg att ange vilken landsdel du tillhör vid ansökan.

(Ansök eller nominera senast den 3 december till ungdomsradet@svehast.se märk ditt mail med ”Ung visare” Ditt mail behöver innehålla namn, ålder och adress samt landsdel på den nominerade/sökande. Ange datum, plats för sommarpremieringen och hästens fullständiga namn som ungdomen visade. Skicka gärna med en bild!)

Stipendiet finansieras genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2021 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

HINGSTHÅLLARSTIPENDIUM 2021

Känner du en ung hingsthållare? Som engagerar sig i avelsarbete och äger en hingst? Eller är du själv ung och äger hingst som betäcker? Detta är ett stipendium från Svenska Hästavelsförbundet för unga hingsthållare.

2021 tilldelades Emil Elsius stipendiet, som äger den Nordsvenska Brukshingsten Algot 2115, med motiveringen:

"I en tid där färre ungdomar har möjlighet att utöva sitt hästintresse är Emil Elsius en stor inspirationskälla för många. Emil har, precis som många andra ungdomar idag, inte haft någon större kunskapsbank att luta sig tillbaka mot inom familjen när han påbörjade sin hästverksamhet. Han har i stället fått söka och bygga upp den på annat håll för att komma dit han är idag. Emil har på så sätt visat att det är fullt möjligt att komma långt i sin avelsverksamhet även om man inte har vuxit upp i en hästfamilj. Genom sitt hårda arbete har Emil nu kunnat ta fram hingsten Algot 2115 och därigenom kunnat utveckla sin avelsverksamhet ytterligare. Ungdomsrådet önskar därför tilldela Emil Elsius årets hingsthållarstipendium för att premiera hans idoga arbete."

Freja Soleskog, ungdom med sin godkända hingst Sunforest Another Applejack

Kriterier:

 • Stipendiet kan sökas av unga från 16 år upp till och med 26 år som äger en hingst som är godkänd enligt rasvisa krav och har betäckt ett sto i år 2021. Du kan även nominera en engagerad ungdom som uppfyller kriterierna.

 • Stipendiet kan sökas av unga som är registrerad ägare till en hingst av en ras som ingår i Svenska Hästavelsförbundets medlemsföreningar. En hingst som är godkänd enligt rasvisa krav och har betäckt ett sto av samma ras. Se lista över SH’s medlemsföreningar här och vilka raser som ingår här.

 • Stipendiet är på 1000:- och delas ut till en ungdom.

(Ansök eller nominera senast den 31 augusti till ungdomsradet@svehast.se märk ditt mail med ”hingsthållarstipendium” Ditt mail behöver innehålla namn, ålder och adress på den nominerade/sökande. Motivera den ungas avelsintresse och vilken hingst det gäller samt kunna redovisa att hingsten betäckt minst ett sto i år, 2021.)

Stipendiet finansieras genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2021 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

FÖLSTIPENDIUM 2021

Känner du en avelsintresserad ungdom? Som engagerar sig i ditt dräktiga sto? Eller är du själv ung med ett avelsintresse? Detta är ett stipendium från Svenska Hästavelsförbundet för unga med avelsintresse.

2021 delades stipendiet ut till Chanelle Allmin och Linn Forsström, med följande motiveringar:

Chanelle Allmin
”Chanelle har under många år engagerat sig inom hästavel och har en långsiktig plan, ett bra avelsmaterial och en stark drivkraft för avel och sport!”

Linn Forsström
”Linn har tack vare sitt brinnande intresse för avel visat att hon har en stark ambition, förmågan att omge sig med rätt kompetens och strävar ständigt efter utveckling!”

Fotograf: Therese Hubner

Kriterier:

 • Stipendiet kan sökas av unga upp till och med 26 år som är delaktiga i ett sto (ägande är inte ett krav) som har eller ska få föl 2021. Du kan även nominera en engagerad ungdom som uppfyller kriterierna.
 • Stipendiet kan sökas där stoet och hingsten är av en ras som ingår i Svenska Hästavelsförbundets medlemsföreningar. Ett renrasigt sto som är dräktig eller har fölat med en hingst som är godkänd enligt rasvisa krav. Se lista över SH’s medlemsföreningar här och vilka raser som ingår här.
 • Stipendiet är på 500:- och delas ut till två ungdomar som är avelsintresserade och delaktiga i det dräktiga stoet/fölet. Motivera koppling till stoet och hur den unga är intresserad och delaktig.

(Ansök eller nominera senast den 30 april till ungdomsradet@svehast.se märk ditt mail med ”fölstipendium” Ditt mail behöver innehålla namn, ålder och adress på den nominerade/sökande. Motivera den ungas avelsintresse och koppling till stoet/fölet samt redovisa vilket sto det gäller och vilken hingst hon är betäckt med.)

Stipendiet finansieras genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2021 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram