Ungdom

Ungdomsprojekt 2023

Unga är avelns framtid! I ungdomsprojektet fortsätter vi 2023 att jobba med att skapa ett intresse för avel, exteriör och brukande samt stötta våra medlemsföreningar. Ungdomsrådets arbete med att utforma stipendier för engagerade ungdomar samt arrangera utbildningar och föreläsningar fortsätter. Vi planerar för en fysisk ungdomshelg, att delta och arrangera olika evenemang och aktiviteter samt genomföra digitala och fysiska visningsklasser.

Vi har även i år budgeterat för att kunna dela ut bidrag till våra  medlemsföreningar för att de skall kunna anordna egna aktiviteter inom dessa ramar. Ansökan om ekonomiskt bidrag skall gå via riksföreningen (som är medlem hos SH) och kort beskrivning av aktiviteten, budget och uppskattat antal deltagare skall bifogas ansökan. Efter genomförd aktivitet skall redovisning med foto och kort beskrivning skickas in till SH.

Är du ung och vill engagera dig eller bara är nyfiken på hur Ungdomsrådet arbetar  är du varmt välkommen att höra av dig till: ungdomsrådet@svehast.se

Övriga frågor kontakta petra@svehast.se .

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram