Ungdom

Ungdomsprojekt 2024

Unga är avelns framtid! I ungdomsprojektet fortsätter vi 2024 att arbeta med att skapa ett intresse för avel, exteriör och brukande samt stötta våra medlemsföreningar inom ungt engagemang. Ungdomsrådets arbete med att utforma stipendier för engagerade ungdomar samt arrangera utbildningar och föreläsningar fortsätter. Vi planerar för en fysisk ungdomshelg tillsammans med HNS och HUS organisationerna och vi bjuder även in till HUL (Hästnäringens Unga Ledare) i början av året. Vi vill fortsätta att arrangera olika evenemang och aktiviteter såsom visningsklass på sommarpremieringarna.

Vi har även i år budgeterat för att kunna dela ut bidrag till våra  medlemsföreningar för att de skall kunna anordna egna aktiviteter inom ovanstående ramar. Ansökan om ekonomiskt bidrag skall gå via riksföreningen (som är medlem hos SH) och kort beskrivning av aktiviteten, budget och uppskattat antal deltagare skall bifogas ansökan. Efter genomförd aktivitet skall redovisning med foto och kort beskrivning skickas till SH.

Är du ung och vill engagera dig eller bara är nyfiken på hur Ungdomsrådet arbetar  är du varmt välkommen att höra av dig till: ungdomsrådet@svehast.se

Övriga frågor kontakta petra@svehast.se .

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram