Ungdomsarbete 2024

14 mars, 2024

Ungdomar och ungdomars engagemang är viktigt för nutida och framtida styrelse-, förenings- och avelsarbete. I år vill vi på Svenska Hästavelsförbundet ytterligare stimulera och stötta ungdomsarbetet i medlemsföreningarna med en riktad insats mot ungdomsansvariga och ungdomarna direkt. Vi vill lyfta, utbilda och inspirera till ett ökat ungt engagemang i varje förening! 

Vi har i år beslutat att satsa extra resurser på att stötta ungdomsarbetet i våra medlemsföreningar med material, ekonomiskt bidrag till aktiviteter och personlig kontakt från projektmedarbetare. Som en del i arbetet med att öka det unga engagemanget så kommer vi att börja kartlägga nuvarande ungdomsarbete i respektive förening för att kunna möta behov och önskemål. Alla våra medlemsorganisationer har i veckan fått mejl från SH om detta, har det inte kommit fram till rätt person så kontakta oss gärna.

Irene Gidmark är projektmedarbetare hos SH och kommer att arbeta speciellt med ungdomssatsningen och kontakten med medlemsföreningarna under året, utöver den ordinarie ungdomsverksamheten som självklart fortgår. Irene arbetar deltid med detta och om du har frågor eller tankar om ungdomsarbete eller projektet kontakta irene@svehast.se

Irene bor numera norr om Rättvik och har arbetat på SH i olika perioder sedan 2017 och arbetar idag deltid åt SH och dessutom i eget företag med träningar och kurser främst inom tömkörning. Hon har varit körstipendiat på Flyinge, gått utbildningarna ”verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar” på BYS, Kuskutbildningen på Ridskolan Strömsholm och är KBI-domare. Irene var dessutom en av de första som deltog i ledarskapsutbildningen för ungdomar ”Framtidsspanarna” via HNS 2012-2014 och har varit engagerad i föreningar och organisationer inom framförallt ungdomsverksamhet för jämnan.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram