Utbildningspaket

Svenska Hästavelsförbundet (SH) har tagit fram två utbildningspaket gällande hästraser och visning av häst vid hand. Utbildningspaketen finns i två olika utföranden där Utbildningspaket 1 är ett material som kan beställas och användas vid exempelvis teoritillfällen på ridskolan. Utbildningspaket 2 är en fördjupning där en utbildare från SH kommer och håller tillfället.

Syftet med utbildningspaketen är att:

  • Öka kännedom om SH:s hästraser och dess olika användningsområden
  • Öka kännedom om avelsvärderingar och aktiviteter kopplat till detta

Utbildningspaketen

Läs mer om våra utbildningspaket här:

Utbildningspaket 1

Utbildningspaket 2


Svenska Hästavelsförbundet driver projektet Avel via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2019 har HNS avsatt
närmare två miljoner kronor till projekt som ska främja utvecklingen av svensk avel och uppfödning. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se