Veckans medlemsförening - Vecka 7

12 februari, 2024

Svenska Frieserhästföreningen - Friserhäst

Frieserhästen tillhör en av de äldsta varmblodsraserna i Europa. Rasen har sitt ursprung i provinsen Friesland i Nederländerna. En frieserhäst ska vara helt svart utan några tecken. Lite vita hår eller en vit stjärna i pannan är dock tillåtet förutom på STB- hingstar. Karaktäristiska kännetecken är lång man, kraftigt hovskägg, en vackert böjd hals med resning och ett ädelt huvud med uttrycksfulla ögon och små, uppmärksamma öron med öronspetsarna lite inåtböjda.

Frieserhästen är intelligent, lättlärd, vänlig, trofast, social och vill ha mycket uppmärksamhet, den har en stor anpassningsförmåga och en stor vilja att arbeta för människan. Det är en mycket trevlig familjehäst. Historiskt sett är frieserhästen känd för att vara mycket speciell då den sägs ha en djup tillgivenhet och en vilja att gå genom eld för sin ägare. Ett annat kännetecken är frieserhästens trav med hög knäaktion. Mankhöjden varierar men önskvärt är 154-170cm.

Redan i början av 1800-talet började frieserhästen att användas för travtävlingar i Holland. Frieserhästens höga knäaktion och förmåga att ta för sig i travet gjorde den mycket framgångsrik jämfört med andra raser. Tack vare sitt lugna temperament, sin intelligens och sin förmåga att samarbeta är frieserhästen mycket lämplig till såväl körning som ridning. I elittävlingssammanhang utmärker sig frieserhästen mer och mer, både i körning och dressyr, där den numera konkurrerar starkt med andra hästraser.

Avelsmålet i slutet av 1800-talet var att få fram en stor och kraftig häst som kunde användas inom jordbruket. Under mellankrigstiden återhämtade sig rasen för att på 1960-talet åter hamna i en djup kris. Jordbrukets rationalisering med bl a införandet av traktorer hade gjort frieserhästen onödig som arbetshäst inom det nederländska jordbruket. Tack vare ett ökat välstånd och mera fritid fick ändå frieserhästen en ny chans. Genom sin höga intelligens, följsamhet och mångsidighet samt, inte minst, genom sin yttre skönhet blev nu rasen mycket uppskattad som fritidshäst.

Den 1 maj 1879 grundades den frisiska hästens stambok FPS, som är en sluten stambok. Samtliga godkända KFPS hingstar för avel har ett tresiffrigt nummer efter sitt namn. Saknas numret är hingsten ej godkänd i moderstamboken. Avelsarbetet styrs än idag av KFPS i Nederländerna.

Idag finns det närmare 70.000 frieserhästar, med stor spridning över hela världen.

För mer information se vår websida https://sfhf.se/

Vi finns även på Facebook https://www.facebook.com/sfhf.se

för dig som är intresserad av avel https://www.facebook.com/groups/604031253281277

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram