Veckans medlemsförening - Vecka 1

3 januari, 2024

Föreningen Nordsvenska Hästen - Nordsvensk Brukshäst

Nordsvensken är sedan gammalt känd som en häst med ett utpräglat terrängsinne. Den är också känd som en energisk, arbetsvillig, uthållig, lättfödd, lugn och pålitlig häst. Rasen har sedan över hundra år avlats för användning i skogsbruket och har på grund av att körbarhetsegenskaperna prioriterats i avelsvärderingsarbetet, utvecklats till en av världens mest lämpade för detta ändamål. Rasen har på senare tid också visat sin mångsidighet genom användning inom hästturism och andra brukskörningar. Målet är att genom avelsvärdering grundad på härstamning, avkommebedömning, exteriörbedömning och obligatoriskt körprov vidmakthålla och förbättra rasens mycket goda draglagsegenskaper och sundhet. Den Nordsvenska Brukshästens bevarandevärde måste skattas högt. 
Bevarandearbetet syftar till att bevara den häst vi har haft sedan begynnelsen och har än idag. 

Det övergripande och långsiktiga målet för den Nordsvenska Brukshästen är ”Att bevara den Nordsvenska Brukshästen som en allsidig körhäst, för arbete och fritid, med gott temperament, väl förankrad i svensk historia med en bred genetisk bas”. 


Föreningen Nordsvenska Hästen
Hemsida www.nordsvensken.org

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram