Villkor internetanmälan Blå basen

Nedanstående villkor godkänner du när du anmäler en häst till avelsvärdering eller avelsvärderingsgrundande arrangemang via Blå basens internetanmälan:

  • Eventuella övriga uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av hästen som hästägaren önskar åberopa skickas till arrangören innan sista anmälningsdag.
  • Jag medger att avelsvärderingsnämnden och - vid eventuell överklagan - aktuella remissinstanser i erforderlig omfattning får ta del och besluta om publicering av uppgifter om den anmälda hästen som är belagda med sekretess eller tystnadsplikt. Jag medger även att mina personuppgifter får publiceras på SH:s hemsidor etc.
  • Jag är medveten om att jag inte kan ställa ekonomiska anspråk på SH eller någon av dess medlemsorganisationer av resultat i avelsvärderingen eller eventuella felaktigheter i densamma.
  • Jag är medveten om att varken avelsvärderingsnämnden eller i förekommande fall aktuella remissinstanser och inte heller SH ansvarar för uppgifter om skyddande av affärs- och driftsförhållanden som veterinär kan komma att lämna till obehörig person.
  • Jag förbinder mig dessutom att om äganderätten till hästen efter dagen för denna anmälan till avelsvärdering övergår till annan person omedelbart till SH lämna uppgifter härom samt upplysa den nye ägaren att han genast ska lämna medgivande av det slag som anges i första och andra stycket, görs inte detta kan SH komma att avvisa framställning om avelsvärdering.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram