Ungdom

Ungdomsprojekt 2019-2020

I ungdomsprojektet jobbar vi även i år med att skapa ett intresse för avel, exteriör och brukande samt stötta våra medlemsföreningar att skapa ett intresse hos unga för rasen och föreningen. Vi har budgeterat för att kunna dela ut ett bidrag till föreningarna för att anordna egna aktiviteter inom dessa ramar.

Kontakta petra@svehast.se vid frågor.

 

Referat av Ungdomsrådet från SHs stämma 2019