Riksstamboksföring av hingst

Hingst som vid frivillig avelsvärdering har godkänts enligt rasvisa krav kan efter ansökan från ägaren flyttas från grundstambok till riksstambok om den tillhör någon av följande raser:

  • amerikansk miniatyrhäst
  • clydesdale
  • dartmoor
  • haflinger
  • irish cob
  • kaspisk häst
  • rysk basjkir
  • shagya-arab
  • shire

Tänk på att det för vissa raser är krav på att detta är gjort innan hingsten genomför sin första betäckning för att avkomma ska kunna registreras i grundstambokens högsta avdelning. 

Använd denna blankett för din ansökan: Länk (pdf)

Avgifter

Nedanstående avgift ska betalas till SH:s bankgiro 5472-6930 innan byte av stamboksklass kan ske. Märk din betalning med hingstens namn och registreringsnummer. I de fall ingen avgift är specificerad är byte av stamboksklass kostnadsfri.

Amerikansk miniatyrhäst: 500 kr
Dartmooorponny: 3000 kr
Kaspisk häst: 500 kr
Irish Cob: 500 kr
Rysk basjkir: 500 kr
Shagya-arab: 500 kr