Pass med betäckningsrapport

Följande handlingar behöver du skicka in när du ansöker om hästpass till en häst där betäckningen är rapporterad med en betäckningsrapport:

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Chipmärkningsrapport i original inklusive tagel och eventuella lösa streckkoder.
  3. Betäckningsrapport i original
  4. Signalementsbeskrivning i original av SH godkända ID-kontrollant
  5. Uppfödar- och ägaruppgifter enligt något av alternativen nedan
  6. Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.

 Härstamningsverifiering

Om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern senast 31/12 det år den är född, eller inom 6 månader om född 1 juli eller senare, krävs DNA-verifiering mot modern. DNA-verifiering utförs bl.a. av Husdjursgenetiska laboratoriet i Uppsala: https://www.slu.se/hgenlab

Hur du styrker vem som ska vara uppfödare och ägare

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Priser

Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår: 750 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar: 1000 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Alla avgifter faktureras. Fakturan skickas till den sökande, ska det vara en annan fakturamottagare än den sökande, ange dessa uppgifter tydligt i ansökan. Ditt ärende handläggs i turordning så snart fakturan är betald.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram