Hästnäringens Unga Ledare

Nu är ansökan öppen till ledarskapsutbildningen HUL - Hästnäringens Unga Ledare. Den startar i mars 2021 och pågår hela året. Utbildningen vänder sig till dig som är 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå.

Passa på att söka en spännande och lärorik utbildning där du träffar andra likasinnade unga och engagerade! Sofia Martinsson, ordförande i SH's Ungdomsråd har gått utbildningen och rekommenderar den varmt.

Mål och bakgrund till utbildningen

HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till en personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 40-tal ungdomar.

Vem kan söka – förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen

Utbildningen genomförs under 2021 med två fysiska träffar och ca 5 digitala träffar. Dom digitala träffarna kommer att genomföras under vardagkvällar i möjligast mån. Beroende på coronasituationen kan antalet fysiska träffar variera. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är digital och är planerad till v15.Utbildningen avslutas med en fysiskt träff vid Sweden International Horseshow v.47 om coronaläget tillåter.

Innehåll kursplan

  • Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
  • Föreningskunskap
  • Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
  • Kommunikation och grupprocesser
  • Ledarskapsteorier och ledarstilar
  • IPU Profilanalys

Anmälan och urval

Anmälan ska vara inlämnad senast den 10 mars. Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer senast 20 mars. Ansökan skickas till irene@svehast.se eller petra@svehast.se

Här kan du läsa mer om HUL https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/attraktiv-hastnaring/hastnaringens-unga-ledare/

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram