Pass utan betäckningsrapport

Följande handlingar behöver du skicka in när du ansöker om hästpass till en häst när betäckningen inte finns redovisad med betäckningsrapport men där du ändå vill ha med uppgifter om hästens härstamning i passet:

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Chipmärkningsrapport i original inklusive tagel och eventuella lösa streckkoder.
  3. Signalementsbeskrivning i original av SH godkända ID-kontrollant
  4. Härstamningsverifiering via DNA-typning se information nedan
  5. Uppfödar- och ägaruppgifter om så önskas enligt något av alternativen nedan
  6. Åldersbestämning enligt tänder utfärdat av veterinär om hästen inte är identifierade vid modern under sitt födelseår

Härstamningsverifiering

Föl som är signalementsbeskrivet och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret senast 31/12 kan per automatik registreras med känd moder. Observera att ID-kontrollanten måste ange stoets namn och registreringsnummer eller UELN på signalementet.
Fadern kan anges som okänd eller så fastställs faderskapet med DNA-verifiering.

Om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid moderns sida under födelseåret kan enbart far, enbart mor eller båda föräldrarna tas med i passet efter att detta fastställts via DNA-verifiering.

DNA-verifiering utförs bl.a. av Husdjursgenetiska laboratoriet i Uppsala: https://www.slu.se/hgenlab

Hur du styrker vem som ska vara uppfödare och ägare

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Om uppfödaren är okänd kan du styrka att du äger hästen enligt något av nedanstående alternativ:

  • Kopia av köpekvitto/avtal insändes. Viktigt att det framgår hästens namn, datum för köpet, vem som är köpare och att det finns underskrift av både säljare och köpare med ev. namnförtydligande.
  • Om kvitto/avtal saknas skrivs ett alternativt ägarintyg, där två ojäviga personer med namn och kontaktuppgifter intygar ägandet. En blankett för detta intyg finns här: Länk

Pris

1400 kr
Postens portoavgifter tillkommer.
Alla avgifter faktureras. Fakturan skickas till den sökande, ska det vara en annan fakturamottagare än den sökande, ange dessa uppgifter tydligt i ansökan. Ditt ärende handläggs i turordning så snart fakturan är betald.

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram