Personuppgifter

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?Vilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Hur länge sparas dina uppgifter?
Handläggning av passansökan (häst)Rättslig förpliktelse  Namn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag (svensk rätt och EU-förordning)
Handläggning av ägarbytenBerättigat intresse  Namn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Insamling av betäckningsuppgifterRättslig förpliktelse  Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Handläggning av allmänna frågorRättslig förpliktelse Berättigat intresse  Namn Kontaktuppgifter (I förekommande fall adress, e-post, och/eller telefon)Till dess att handläggningen är avslutad
Genomförande av avelsvärdering resp. riksstambokföringFullgörande av avtal Berättigat intresse  Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs för spårbarheten av hästen
Handläggning av domarlistanFullgörande av avtal Berättigat intresse  Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) SkatteuppgifterSå länge domarna är aktiva i dessa sammanhang
Hantering och kontroll av ID-kontrollantlistanRättslig förpliktelse  Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Den tid som krävs enligt tillämplig lag
Kurser/utbildningBerättigat intresse Fullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostTill dess att kursen/utbildningen avslutats och utvärdering skett
Mässor/arrangemangBerättigat intresse Fullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostTill dess att mässan /arrangemanget avslutats
MedlemsregisterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Så länge föreningen är medlem och/eller personen kontaktperson för föreningen
Förbundsstämma /medlemsmötenFullgörande av avtal Berättigat intresseNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Ev. matallergier eller specialkostSå länge medlemskap föreligger och personen ansvarig att delta
Försäljning, administration och leverans av varor och tjänsterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)  Till dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Hantera betalningar för varor och tjänsterFullgörande av avtal  Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Vid fakturabetalning (kredit): PersonnummerTill dess att köpet är genomfört samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Köp av varor/tjänster: leverantörsuppgifterFullgörande av avtalNamn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)Till dess att leverans är genomförd samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag
Bilder/foton från events/mässor/ arrangemang för informationssyfte Berättigat intresse  Bild/foto Namn, titel, företagSå länge som bilderna är aktuella för att informera om liknande events
AnställningarFullgörande av avtal, löne-/arvode-administration  Namn Personnummer Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon) Känsliga uppgifterUnder anställningstiden samt den ytterligare tid som krävs enligt tillämplig lag

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram