Medlemskap

För att ansöka om att bli medlemsförening hos SH ska rasföreningen skicka in en medlemsansökan till styrelsen. Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Föreningens stadgar
 • Kopia på styrelseprotokoll som visar att det finns ett beslut på att föreningen ska ansöka om medlemskap i SH.
 • Beskrivning av föreningen inklusive antal medlemmar, hästar, betäckta ston etc.
 • Om föreningen önskar att SH ska ansöka om att vara svensk avelsorganisation för rasen ska detta tydligt framgå. Stamboksindelning och rasbeskrivning ska bifogas. Om rasen har ursprung i ett annat land ska moderlandets regelverk för stamboksindelningen samt en översättning till svenska bifogas. Ett förslag till regler för godkännande av avelsdjur (regler för individprövning) ska också skickas in.

Ansökan skickas till:

Svenska Hästavelsförbundet
Att: styrelsen
Box 314
532 24 Skara

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är baserad på ett snitt av antalet betäckta ston under de senaste tre åren. Kontakta kansliet för aktuellt års avgifter.

Vad innebär medlemskapet i SH?

Medlemsförening har:

 • Rätt att delta vid stämman med rösträtt (rösträtten gäller ej adjungerad medlem)
 • Rätt att delta vid höstmötet
 • Rätt att teckna avtal om servicepaket
 • Ammajouren - SH är med och finansierar Ammajourens arbete
 • Evenemangsförsäkring - medlemsförenings arrangemang kan täckas av SH:s försäkring. Kontakta kansliet för vad som gäller för att ni ska omfattas av försäkringsskyddet.
 • Projekt - SH driver avels- och ungdomsprojekt
 • Ta del av inbjudningar till evenemang och mässor som kommer till SH
 • Domarfrågor - SH arbetar med frågor som rör t.ex. domarutbildning
 • Djurskyddsfrämjande åtgärder
 • Styrelsens arbete
  • Organisatoriskt arbete inom hästaveln
  • Del av och i arbetsgrupper
  • Samlade svar på remisser, föreskrifter m.m.

Politisk representation

SH finns representerat politiskt i följande:
- Hästnäringens representationsråd (HRR)
- HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) – Djurvälfärdskommitté
- HNS – Avelskommitté
- HNS – Miljökommitté
- HNS – Smittskyddskommitté
- HNS – HUS-råd
- Jordbruksverkets referensgrupp för häst
- Jordbruksverkets husdjursgenetiska råd
- Landsbygdsdepartementets samrådsgrupp inom hästområdet
- Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

Frågor?
Kontakta kansliet eller styrelsens ordförande.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram