Visningsklass

Informationsbroschyr om bedömning och utförande av visningsklass: Länk (pdf)

Bedömningsprotokoll för visare i klass 10 (poäng ges inte), klass 11, 12 med poäng: Länk (pdf)

Bedömningsprotokoll för visare i klass 11 & 12 (kryssrutor): Länk (pdf)

Ny tävlingsform, VISNINGSKLASS på SH:s sommarpremiering: Länk (pdf)

 

2019

Information om kvarts- och semifinaler för VISNINGSKLASS 2019: Klicka här för mer info

Finalister klass 11 :: Finalister klass 12

 

 

2018

Information om kvarts- och semifinaler för VISNINGSKLASS 2018: Klicka här för mer info

Här kan man läsa referatet från Visningsklassens final under Sweden International Horse Show 2018!