Försvunnet hästpass eller ägarhandling

Duplikatpass

För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar:

Om du som ansöker om ny ägarhandling redan är registrerad ägare till hästen behöver inte ägandet styrkas på nytt. Har du även tappat bort ägarhandlingen och önskar en ny sådan kryssa i rutan för Ny ägarhandling önskas, utöver rutan för duplikatpass. 

Om det ska göras ett ägarbyte i samband med duplikatpassets utfärdande ska du inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt som styrker ditt ägande. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Avgiften för duplikatpasset kommer att faktureras den sökande. Portoavgift tillkommer på nedanstående priser vid utfärdande av duplikatpass.

När ansökan om duplikatpass inkommit till oss sker följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SH:s webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SH utfärda ett nytt pass.

Ny ägarhandling

Du som är registrerad ägare och tappat bort din ägarhandling beställer en ny genom att skicka in ansökningsblanketten, glöm inte att kryssa i rutan för "Ny ägarhandling önskas".

Om du inte är den hos oss registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

Avgiften för ägarbytet eller ny ägarhandling faktureras den sökande. 

Priser

Duplikatpass + annonsering 1100 kr + portokostnad

Duplikatpass, annonsering och ny ägarhandling till registrerad ägare 1350 kr + portokostnad

Duplikatpass, annonsering och ägarbyte - ny ägare 1410 kr + portokostnad

Ny ägarhandling till redan registrerad ägare 250 kr

Ny ägarhandling och ägarbyte 310 kr

Varukorg

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram