Försvunnet hästpass

Duplikatpass - försvunnet pass utfärdat i Sverige

För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar till oss:

Har du även tappat bort ägarhandlingen och önskar en ny sådan kryssa i rutan för Ny ägarhandling önskas, utöver rutan för duplikatpass. Om du som ansöker om ny ägarhandling redan är registrerad ägare behöver ägandet inte styrkas på nytt.

Om det ska göras ett ägarbyte i samband med duplikatpassets utfärdande ska du inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt som styrker ditt ägande. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Avgiften för duplikatpasset kommer att faktureras den sökande.

När ansökan om duplikatpass inkommit till oss sker följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SH:s webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SH utfärda ett nytt pass.

Duplikatpass - försvunnet pass utfärdat av organisation utanför Sverige

Om det försvunna hästpasset är utfärdat av en organisation utanför Sverige är det från 7/7-2021 beslutat av EU att det är den organisation som utfärdat originalpasset som också ska utfärda duplikatpasset.

Hästägaren ska kontakta en delegerad avelsorganisation i Sverige. Börja med att kontakta den organisation som tilläggsregistrerat din häst här i Sverige och hör om de kan hjälpa dig med din ansökan.

För de hästar som är registrerade av oss, ta kontakt med SH:s kansli via mejl. Meddela hästens namn, registreringsnummer och chipnummer samt att hästpasset är borta.
Vi tar kontakt med den utfärdande organisationen och meddelar hästägaren vilka ansökningshandlingar som ska fyllas i. Dessa ska skickas till oss när de är ifyllda.

Hästägaren betalar för den identifiering av hästen utförd av t.ex. veterinär som krävs enligt utfärdande organisations instruktioner. Den faktiska kostnaden för duplikatpasset betalas av hästägaren. Denna kostnad varierar beroende på vilken utländsk organisation som ska utfärda det nya hästpasset.

Duplikatpasset kommer att skickas direkt till oss från den utfärdande organisationen. Vi kommer att föra in uppgift om duplikatpasset i vår databas samt komplettera passet med uppgifter om hästens tidigare genomförda tilläggsregistrering. Därefter skickas det nya passet till den sökande.

Avgiften för handläggning samt komplettering i databas kommer att faktureras den sökande.

Priser

Svenskt duplikatpass + annonsering 1100 kr + portokostnad

Svenskt duplikatpass, annonsering och ny ägarhandling till registrerad ägare 1350 kr + portokostnad

Svenskt duplikatpass, annonsering och ägarbyte - ny ägare 1410 kr + portokostnad

Handläggningsavgift för ansökan om utländskt duplikatpass - 200 kr per kontaktförsök med utländsk organisation, max 600 kr + komplettering av duplikatpassuppgifter i Blå Basen 50 kr + portokostnad

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram