Avliden häst

När en häst avlivats önskar vi få in passet tillsammans med ett meddelande om att hästen inte längre är i livet. Om du önskar det makulerade passet åter ska det tydligt framgå av meddelandet. Glöm inte ange till vilken adress vi ska returnera det.

Om du låtit avliva din häst på ett slakteri får vi ett intyg från slakteriet om detta. Slakteriet makulerar och destruerar passet i samband med avlivningen. Du som hästägare behöver inte meddela oss att hästen inte längre är i livet.