Avliden häst

När en häst avlivats vill vi få in passet tillsammans med ett meddelande om att hästen inte längre är i livet. Detta så att både vår och Jordbruksverkets databas kan uppdateras.
Om du önskar det makulerade passet åter ska det tydligt framgå av meddelandet. Glöm inte ange till vilken adress vi ska returnera det. Att rapportera in avliden häst är kostnadsfritt.

Om hästen avlivats på ett slakteri får vi ett intyg direkt från slakteriet om detta. Slakteriet makulerar och destruerar passet i samband med avlivningen. Du som hästägare behöver då inte meddela oss att hästen är död.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram