Smittskyddsrutiner

Före evenemanget

 • Tydlig information om hästägarförsäkran och vad det innebär, t.ex. att vara noga med att ingen häst i hemmastallet eller i direkt kontakt har visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna. Till sådana symtom räknas feber, snuva, hosta, diarré.
 • Rekommender a att ingen häst bör ha kommit från utlandet eller från handelsstall till hästens stall under samma period.
 • Information om det finns krav på vaccination t.ex. mot hästinfluensa (och i så fall vilka krav).
 • Information om flöden på plats och om vad som gäller under evenemanget. Rekommendera att egen utrustning för mockning medtas. Ställ krav på egen hink.

Under evenemanget, stall:

 • Endast behörig personal (hästägare och ansvariga funktionärer) har tillgång till stallområdet.
 • Kontrollera innan att alla boxar är rengjorda och desinficerade samt plomberade innan de tas i bruk.
 • Om möjligt: stalla upp hästar endast i varannan box för att minimera kontakt mellan hästar.
 • Kontrollera att hästägarförsäkran mm är i ordning innan installning av häst.
 • Sträva efter att alla använder egen utrustning (grep, kvast och om möjligt kärra) vid mockning.
 • Kräv att alla använder egen hink för vatten, foder.
 • Avvisa häst med tecken på smittsam sjukdom.

Under evenemanget, id-koll, mätning, veterinärkoll mm

 • Tillhandahålla engångshandskar (minst 2 per häst och person som kommer i direkt kontakt) samt handdesinfektion och sopsäckar vid varje station.
 • Vid mätning och id-kontroll tillhandahålla engångsmaterial t.ex. tvättlappar samt sprit för rengöring av scanner och mätkäpp, samt sopsäck.
 • Informera funktionärer om lämplig klädsel vid dessa stationer (undvika fleece och liknande som drar åt sig hår på ytterkläder)
 • Rekommendera att rosetter delas ut till handler, som själv sätter priset på hästen.
 • Rekommendera att undvika att dela utrustning med andra.

Under evenemanget, hästägare och publik

 • Informera om att undvika direktkontakt med andra hästar än den egna.
 • Informera om att hästar inte bör tillåtas komma i direktkontakt med varandra.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram