Länskommittélista

I länskommittén ingår ledamöter från de rasföreningar som tecknat avtal om sommarpremieringar. Kommittéernas uppgift är bland annat att inkomma med förslag om plats, datum och premieringsförrättare till de olika premieringstillfällena i sitt geografiska område.

Här finner du en lista på ledamöter sorterade på län: Länk (Uppdaterat 2020-09-30)

Avelsorganisationer/rasföreningar som inkommit med uppdateringar inför 2021:

Föreningen Nordsvenska Hästen
Svenska Fjordhästföreningen
Svenska Russavelsföreningen