Viktig information

På en sommarpremiering bedöms hästens exteriör utifrån rasbeskrivningen för den aktuella rasen. För vissa raser sker också en avelsvärdering i enligt med storeglemente för rasen.

På denna sida har vi samlat viktig information kring visning på sommarpremieringar och svar på flera av de vanliga frågorna som ställs till oss. 
- Regler
- Datum och platser
- Visningsberättigade raser
- Checklistor körprov
- Vanliga frågor och svar
- På premieringsplatsen
- Hästägarförsäkran
- Hästar till salu

Regler

Storeglemente för de raser där SH är avelsorganisation finns här: Länk.
För övriga rasers reglemente hänvisas till rasens avelsorganisation.

Vad som sker på sommarpremieringsplatsen, vilka hästar som får delta, regler för visning och bruksprov  osv kan du läsa här:
Regler och anvisningar för sommarpremieringar 2024. Länk

Datum och platser

Datum och platser för 2024 års sommarpremieringar: Länk (PDF). 

Visningsberättigade raser

Följande raser kan visas på sommarpremieringarna i ordinarie klass:
American Curly, Amerikansk Miniatyrhäst, Angloarabiskt fullblod, Korsning med angloarab (raskod 53), Arabiskt fullblod, Ardenner, Clydesdale, Connemara, Dartmoor, Exmoorponny, Fellponny, Fjordhäst, Gotlandsruss, Haflinger, Irish Cob, Kaspisk häst, Kigermustang, Konik Polski, Lipizzaner, Lipizzanerkorsning (raskod 56), Morganhäst, New forest, Nordsvensk brukshäst, Rysk Basjkir, Shagyaarab, Shetlandsponny, Shire, Welshponny (raskod 35), Welsh Mountain (raskod 36), Welsh Cob (raskod 37), Welshponny av Cob-typ (raskod 42) och Welsh partbred (raskod 87)

I klassen för exteriör beskrivning kan följande visas:
Häst med okänd härstamning (raskod 00), specialras (raskod 10), korsningshäst (raskod 60), registrerat hästdjur (raskod 70) samt irish cob partbred (raskod 75).

Checklistor körprov

Här finns checklistor för förberedelse och genomförande av kör-/bruksprov.

Körprov för 1-åringar, Länk
Körprov för 2-åringar, Länk
Frivilligt körprov (FKP), Länk
Körbarhetsintyg (KBI), Länk

Vanliga frågor och svar

Byte av premieringsplats:
Om särskilda skäl finns (t.ex. sjukdom eller skada) kan anmäld häst, efter kontakt med SH, flyttas till senare premieringstillfälle. En kostnad på 500 kr faktureras i efterhand.

Vid uppvisande av veterinärintyg är det kostnadsfritt att flytta hästen till annat premieringstillfälle. Ta kontakt med SH snarast för flytt av häst. 

Vaccinationer
Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Hingst eller valack
Om din hingst är kastrerad, se till att informationen om hästens kön är korrekt i blå Basen. Hingstar 3 år och äldre är inte visningsberättigade (undantag för redan godkända hingstar som visas för sundhetskontroll). Hingstar kan heller inte delta i körprov för 1- och 2-åringar. Vänligen uppdatera informationen för din valack för att undvika missförstånd. Detta gör du genom att ta kontakt med den organisation som registrerat hästen i Sverige. 

Avelsvärdering
Alla visningsberättigade raser enligt ovan exteriörbedöms på visningsplatsen, men alla tilldelas inte en avelsvärdebokstav i samband med visningen. Tilldelning av avelsvärdebokstav för dessa hästar sker i stället efter ansökan om avelsvärdering till avelsorganisationen. Raser som inte avelsvärderas på plats är Arabiskt fullblod, Connemara, New Forest och Welsh (alla sektioner). För information om hur du ansöker om avelsvärdering efter genomförd exteriörvisning, vänligen kontakta din avelsorganisation.

Att visa häst
På sidan Att visa häst kan du läsa mer om att visa häst vid hand.

Utrustning vid visning för hand
Föl ska visas i grimma. 1-åriga ston och valacker får visas i grimma. Övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett.
Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen.

Du kan ta hjälp av en så kallad piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. 

Hjälmkrav
Personer under 18 år ska bära hjälm vid all hantering av häst på premieringsplatsen. Vid kör- och ridprov ska hjälm bäras oavsett ålder. Vid KBI och FKP gäller rasvist reglemente. Vissa premieringsplatser har hjälmtvång för alla, detta framgår i sådant fall av katalogen. 

På premieringsplatsen

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Samtliga hästar ska ID-kontrolleras och mätas innan visning. Ston som ska få höjd avelsvärdesklass samt hingstar för sundhetskontroll ska dock inte mätas. Uppsök ID- och mätstationen i god tid innan bruksprov och exteriörbedömningen. 
Kom ihåg hästens pass!

Hästägarförsäkran

Hästägarförsäkran, avseende smittsam sjukdom och hantering, undertecknas i sekretariatet innan hästen lastas ut ur transporten. Hästägaren medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor.

Hästar till salu

Via denna länk kan du se vilka hästar som är till salu och anmälda till en sommarpremiering.

 

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram