Viktig information

Information om sommarpremieringarna 2021 med anledning av Corona (covid-19).

Uppdaterat 2021-07-01

Den 1 juli kom det nya restriktioner för arrangemang. Vår tolkning efter besked 1 juli är att vi kan ha maximalt 600 personer i taget på premieringsplatsen. Vi har därför valt att justera upplägget för premieringarna 2021 och hoppas att detta ska underlätta för samtliga inblandade.
Vi håller, som tidigare sagt, alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 70 anmälda hästar. De platser där katalogerna är klara och som har blocktider följer dessa. Skillnaden är att man inte måste lämna platsen skyndsamt. Vid överskridet maxantal förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till annat premieringstillfälle. Flytt av häst är då kostnadsfri. Om hästägaren väljer att istället stryka sin häst betalas anmälningsavgiften tillbaka. Vi debiterar 500 kr för flytt av häst på egen begäran. Denna avgift faktureras i efterhand.
Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Information om detta kommer att stå i katalogen.
Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda hästar flyttas till annat premieringstillfälle.

Tidigare regel om 2 personer/anmäld häst är nu borttagen. Det är därmed möjligt att ta emot publik så länge det totala antalet människor på premieringsplatsen inte överskrider 600 personer. Där läktare förekommer måste det finnas anvisade platser. Sällskap om max 8 personer gäller samt erforderligt avstånd till nästkommande sällskap.

Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Det gäller fortsatt att hålla avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan givetvis restriktionerna förändras igen. Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information.

Regler

På en sommarpremiering bedöms hästens exteriör mot den rasbeskrivning som finns för den aktuella rasen. I de fall en avelsvärdering äger rum samtidigt som den exteriöra bedömningen framgår de kraven i storeglementet.

  • Storeglemente för de raser där SH är avelsorganisation: Länk. För övriga raser hänvisas till avelsorganisationen.

Vad som sker på sommarpremieringsplatsen, vilka hästar som får delta osv kan du läsa här:

  • Regler och anvisningar för sommarpremieringar. Länk

Årets sommarpremieringar

Här hittar du 2021 års sommarpremieringsplatser och datum: Länk

Checklistor för förberedelse och genomförande av kör-/bruksprov.

Körprov för 1-åringar, Länk
Körprov för 2-åringar, Länk
Frivilligt körprov (FKP), Länk
Körbarhetsintyg (KBI), Länk

På premieringsplatsen

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1-åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen. Du kan ta hjälp av en så kallad piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

Hästar till salu

Via denna länk kan du se vilka hästar som är till salu och anmälda till en sommarpremiering.

 

Varukorg

Senaste inläggen

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram