Defekter

Enligt SH:s reglementen är hingst- och stoägare skyldiga att meddela SH om hingst eller sto i avel får en avkomma som föds med någon form av defekt. Detta görs enklast på denna blankett: Länk (pdf)

Vi sparar inkomna rapporteringar och i de fall en ärftlig defekt misstänks rådfrågas avelsvärderingsnämnden och eventuella berörda råd.

Från Jordbruksverkets hemsida:
Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.