Defekter

Enligt SH:s regelverk är hingst- och stoägare skyldiga att meddela SH om hingst eller sto i avel får en avkomma som föds med någon form av defekt.

Blankett för rapportering
Rapportering av defekter görs med denna blankett: Länk (pdf)

Blanketten och eventuella medföljande bilagor skickas per post till oss.

Vi sparar inkomna rapporter. I de fall en ärftlig defekt misstänks rådfrågas avelsvärderingsnämnden och/eller veterinärmedicinska eller genetiska rådet.

Om rapporteringen inkommer för häst där SH inte är avelsorganisation kommer vi att vidarebefordra rapporteringen till aktuell avelsorganisation.

Från Jordbruksverkets hemsida:
Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden. En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt. 

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram