Avelsprojekt


2023

Syfte

Vi har som avsikt att höja kompetensnivån kring avel, exteriör och användbarhet hos alla, från nybörjare till erfaren domare. Detta för att skapa ett intresse, ta vara på och bibehålla de goda kunskaperna och effekterna av svensk avels 150 åriga historia.

Vi vill skapa intresse och förståelse kring avelsvärderingsgrundande arrangemang och tydliggöra vikten av att använda hästarna på ett sunt och hållbart sätt.

Vi vill öka kunskapen om våra medlemsföreningars olika raser och användningsområden och samtidigt skapa ett intresse för föreningarna, föreningsarbete och föreningarnas aktiviteter.

Vi vill öka den renrasiga aveln av sunda och hållbara hästar avlade för användning, för att kunna tillgodose behovet på den svenska marknaden.

Hästar med säker historik, uppväxta under sunda förhållanden, på svenska naturbetesmarker skall vara det självklara valet vid köp.

Höjning och breddning av kompetens 2023

Vi vill säkerställa att det även fortsättningsvis finns tillräckligt med exteriördomare som har behörighet att döma många raser, då behovet av denna kompetens är stor på till exempel större evenemang, utställningar med flera raser, avelsvärdering för hingstar och på sommarpremieringarna.

Då olika former av körprov förekommer i allt större mängd på sommarpremieringarna finns behov av ytterligare domarkompetens, både vad gäller i antal domare såväl som fortbildning av befintliga domare.

2022
Domarkonferens

Vi ger SH:s medlemsföreningar möjlighet att informera domarkåren digitalt om vad som är viktigt att tänka på och eventuella förändringar inför bedömningsåret 2022. Därefter sker en fysisk träff med domare, representanter från SH . Domarkonferens bokad 2023-02-04 i Skara

Veterinärinstruktion

För att underlätta arbetet som tjänstgörande veterinär på en avelsvärdering för hingstar tar vi fram en instruktion som innefattar dels en övergripande allmän del, dels en rasspecifik del.

KBI-domarutbildning/fortbildning

Då olika former av körprov förekommer i allt större mängd på sommarpremieringarna finns behov av ytterligare domarkompetens, både vad gäller i antal domare såväl som fortbildning av befintliga domare.

Salusajt

Lansering, marknadsföring och vidareutveckling av salusajten www.svehastar.se som möjliggör ett tryggare ställe att köpa och sälja häst.

Evenemang

SH avser att i möjligaste mån deltaga på lämpliga evenemang när tillfälle ges för att sprida kunskap och marknadsföra våra medlemsföreningar och deras raser.

Utvecklingsarbete Sommarpremieringar

Vi avser att fortsätta att öka kunskapen och förståelsen för alla delar på en sommarpremiering samt utveckla resultatrapporteringen på plats och ytterligare synliggöra detta.

Under 2022 erbjuder vi exteriördomare som är behöriga för flertalet raser att gå med som aspirant med ordinarie premieringsförättare på sommarpremieringarna.

2021

Exteriördomare

Vi har under Q2 samordnat och genomfört digitala teoritillfällen för 18 raser (där 6 raser är egna AO) vid 8 olika tillfällen med mellan 5–15 deltagare. Vi har genomfört examination under 1,5 dag med 17 raser och ungefär 30 hästar på plats. Vi hade tio aspiranter och examinationen utmynnande i 49 stycken godkännanden för utökad behörighet för dessa aspiranter, på olika raser. Två domare blev helt klara med full behörighet för alla raser och två domare har endast en ras kvar vardera. En aspirant blev godkänd på sina två första raser. Alla deltagare utökade sin behörighet med fler raser och vi fick också flera nya aspiranter på olika raser.

Utveckling av sommarpremieringarna

Under Q2 (och Q3) har vi presenterat enkel och tydlig info om sommarpremieringarna i en serie inlägg på Facebook och Instagram. Vi har tagit hjälp med att spela in en instruktionsfilm om hur man anmäler till en sommarpremiering. Alla sommarpremieringsplatser erbjöds att redovisa preliminära resultat på plats, en liverapportering från sommarpremieringarna. Det var mycket uppskattat och nästan alla platser redovisade live.

Mätmanual

Under våren 2021 jobbade vi med att skapa en mätmanual för att underlätta vid mätning av hästar av olika raser. Mätmanualen innehåller information om mätning och instruktioner om vilka mått som skall tas, och hur de skall anges på alla SHs medlemsföreningars raser.

Avel & Statistik

Som en del även i årets avelsprojekt så kommer SH fortsätta uppdatera statistikhäftet som vi tog fram 2021 med 2021 års siffror (gäller de raser med svensk avelsorganisation och som använder Blå basen för registrering av hästuppgifter). Alla aktuella medlemsföreningar har fått information via mejl, har ni idéer eller frågor? Kontakta linda@svehast.se

Kursportal och träffar ridskolor

Vi har jobbat med att utveckla och färdigställa kursportalen på hemsidan under 2021.  Dessutom har vi under året jobbat, bland annat tillsammans med Ridsportförbundet, för att hitta sätt att rekrytera svenskfödda hästar till ridskolor, gärna direkt från uppfödaren. Det har anordnats digitala träffar och en fysisk träff på SIHS i December, där SH var representerat.

Kurs i att visa häst vid hand

Under våren så bjöds det in till två digitala tillfällen med kurser i att visa häst vid hand på sommarpremieringar. Detta digitala tillfälle var gratis för ungdomar upp till och med 26 år (finansierat via HUS. Hästnäringens Ungdomssatsning) men var öppet även för vuxna mot en kostnad av 100 kr. Kurserna var mycket uppskattade och lockade många deltagare.

2020

SPAF - Svenskfödd ponny
Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) har fått finansiering via Avelsprojektet för att kunna dela ut rosetter till de främst placerade svenskfödda ponnyerna i SM klasser 2020. Rosetter är i år skickade till ryttarna, p.g.a. de begränsningar av bl.a. publik som gällt på platserna. (rosetter till Hopp SM ej skickade än).
Kul att så många SM tävlingar ändå har gått att genomföra under 2020 och kul att se våra svenskfödda ponnyer hävda sig väl 🇸🇪. Grattis till alla inblandade och tack SPAF för denna insats!
Hästvälfärd - digital föreläsning och studiebesök

Den 28 november kl. 9,30 – ca 12,00: Hästvälfärd – vad är det och varför är det viktigt? Helena Kättström & Sanna Soleskog. Ett 30 tal deltagare följde intresserat med på föreläsningarna via Teams. Trots lite hackande nätverk (ibland) flöt det i övrigt på riktigt bra och vi fick bland annat en genomgång av nyckelbegrepp i samhällsdebatten, vad djurskyddslagen säger, vilka regler som finns avseende hästhållning och en hel del andra fakta samt tips i det dagliga arbetet med hästar. Frågor inkom både direkt och i chatten vilket gav upphov till intressanta diskussioner och handfasta råd.

Den 29 november kl. 13,00 inbjöds vi till en digital rundvandring hos Helena Kättström på Stuteri Kry! Det blev en filmad rundvandring hos Stuteri Kry där vi kunde både se och diskutera en del av de praktiska lösningar som de använt sig av på gården. Tid fanns för både frågor och funderingar även här!

Evenemangskalender på hemsidan

Vi har nu öppnat upp vår kalender på hemsidan för våra medlemsföreningars evenemang. Lägg gärna till era evenemang – stora som små, så marknadsförs de även i våra kanaler.: https://svehast.se/kalender/lagg-till-evenemang/

Till salu-lista

Salulistan på vår hemsida är nu öppen för alla hästar som tillhör våra medlemsföreningar. Nu vill vi att ni skall fylla på med hästar till salu, så vi kan marknadsföra den vidare: https://svehast.se/registrera-hastannons/

Avelsprojekt - statistik

Som en del i årets avelsprojekt finansierat via HNS så kommer SH ta fram ett häfte med statistik för svensk hästavel (gäller de raser med svensk avelsorganisation och som använder Blå basen för registrering av hästuppgifter). Tanken är att detta häfte ska vara ett levande dokument och sedan uppdateras årligen. Alla aktuella medlemsföreningar har fått information via mejl, har ni idéer eller frågor? Kontakta linda@dev.svehast.se

Gemensam grundutbildning i exteriör

100% av de rasföreningar som har svarat ser positivt på att SH tillsammans med domarrådet skall göra en genomlysning av det exteriörbedömningsmaterial som finns vilket skall leda till att SH under hösten arbetar med att ta fram en grundutbildning i exteriörbedömning, gemensam för alla raser. Vi har fått in viktiga synpunkter och inputs från föreningarna och kommer att jobba vidare.

Bidrag Avelsprojekt

Vi har även i år möjlighet att bevilja bidrag för aktiviteter hos medlemsföreningarna som skapar ett intresse för avel, exteriör, användbarhet och föreningsarbete. Nytt för i år är att ansökan måste gå via riksföreningen. Har du en ide och vill diskutera stöttning inom ramen för projekten, kontakta petra@dev.svehast.se

2019

Avelsprojekt

Avelsprojektet innebär i år en fortsättning av utveckling, marknadsföring och distribution av våra utbildningspaket samt ett litet projekt i projektet som har arbetsnamnet ”Uppfödare och ridskolor tillsammans”.

Utbildningspaket 1 kommer att skickas ut till alla ridskolor och övriga intressenter som anmäler sitt intresse HÄR.

Vi fortsätter att besöka ridskolor och naturbruksgymnasier med utbildningspaket 2. Är ni intresserade av detta så ska ni ta en titt HÄR.

Våra medlemsföreningar kan även i år söka bidrag för aktiviteter som främjar kunskap om avel, exteriör och brukbarhet. Ta kontakt med kansliet vid frågor och funderingar sh@dev.svehast.se

Nytt för 2019 är ”Uppfödare och ridskolor tillsammans” som sonderar terrängen för hur vi ska skapa kontaktytor mellan ridskolor och våra uppfödare. Spännande saker är på gång!

 

 

2019

För att stötta svenskt avelsarbete på ponnysidan så kommer Svenska Ponnyavelsföreningen (SPAF) att under 2019 dela ut speciella rosetter på plats till deltagande ekipage på SM med svenskfödda ponnyer. I samband med överlämnande av rosett så informeras om ponnyns härstamning m.m. Projektet strävar efter att öka medvetenheten och engagemanget hos yngre ryttare om frågor kring avel, härstamningar och exteriör.

28/11 - Utbildningspaket 2 på Tungelsta Ridklubb i Tungelsta
16/11 - Utbildningspaket 2 på Källetorp Ridskola i Ängelholm
10/11 - Utbildningspaket 2 på Hjälmsättra ridskola i Åkersberga
9/11 - Utbildningspaket 2 på Botkyrka ridsällskap i Botkyrka
7/11 - Utbildningspaket 2 på Suderbys gård och Ridskola på Gotland
3/11 - Utbildningspaket 2 på Fridhems Ridklubb i Tranås
30/10 - Utbildningspaket 2 på Göteborgs handikappridklubb i Göteborg
26/10 - Utbildningspaket 2 på Ludvika ridklubb i Ludvika
25/10 - Utbildningspaket 2 på Stiernhööks gymnasiet i Rättvik
14-15/9 - Inbjudan till kurs med Göran Lindström, gratis för alla upp till 26 år! Klicka här för mer information och anmälan.
25/8 samt 8/9 - Inbjudan till STS visningskurs
27-30/6 - FNH:s årliga ungdomsläger. Under lägret har deltagarna fått lära sig mer om hästhantering, hästens exteriör, visning vid hand samt en hel de ridning och körning.
1/6
 - Clinic om avel och exteriörbedömning, anordnad av Roslagens Ponnyavelsförening
25/5 - Svenska Basjkirhästföreningen anordnar föreläsning med avelsseminarium lett av Lennart Gustavsson INSTÄLLT
17/4
 - Lennart Gustavsson besökte Gislaved-Anderstorp Ridskola med två föreläsningar, en för ungdom och en för äldre deltagare, med inriktning på avel - exteriör - användbarhet

2017

18/11 - Torestorp, föreläsning om avel, prestation och uppvisning
5/11 - Torkelsröd, Uddevalla, kurs Exteriörbedömning och brukande
21-22/10 - Tranås, fortsättningskurs i exteriörbedömning
21/10 - Hammarby Gård, Svenska Basjkirföreningen kurs
7/10 - Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb i samarbete med Lundens Ardennerhästar - ett seminarium om "Hästens exteriör och användbarhet/brukande samt genetik om hur färger nedärvs" Föreläsare: Kurt Larsson
25/5 - Ljungskile Bohuslän, Björn Nordmark kl 17,00 Tema: Visning vid hand och avelsvärdering + Avelshistorik/SH info.

18/3 - Uppvidinge, Härads Hästavelsförening 
7/5
- Länghems Ridhus kl.10.00 Tema avel, exteriör och brukbarhet. Arrangör: Södra Älvsborgs Fjordhästförening  & Halland-Älvsborgs Ardennerklubb.
13/5 - Örebrö Fältrittklubb Tema avel, exteriör och brukbarhet. Arrangör SH & SFIC

Till SHs medlemsföreningar

Som ett led i vårt Avelsprojekt kan vi erbjuda er att kostnadsfritt få ta del av olika utbildningsalternativ där vi i möjligaste mån syr ihop ett lämpligt upplägg utifrån era önskemål.

Vad vi just nu har klart att erbjuda är ett utbildningspaket med tema Avel – Exteriör – Brukande.  Detta genomförs med fördel med en teoretisk del i sal för att därefter fortsätta med exteriörbiten praktiskt i ridhus/ridbana där vi förslagsvis har minst 2-3 hästar på plats och lär oss mer om att visa häst vid hand och vad exteriördomaren tittar på.

Detta erbjudande kan också användas ihop med delar av vårt utbildningsprojekt för ungdomar - där vi strävar efter att skapa ett intresse för avel, exteriör och föreningsarbete för alla ”unga” upp till och med 26 år. Ungdomsprojektet är ett initiativ inom Svenska Hästavelsförbundet för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel, exteriör samt skapa ett intresse för föreningsarbete. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten.

Vi kan även erbjuda utbildningsdelar inom föreningsteknik, styrelsearbete, föl, unghäst, hantering med mera

Kom gärna med förslag på innehåll, upplägg, tid och plats så skall vi  i möjligaste mån hjälpa till att sy ihop något bra för er.

Vi svarar gärna på frågor om vad vi har att erbjuda inom årets projekt, hör av er till nån av oss i arbetsgruppen för Avelsprojektet:

Petra Alm                                      T: 0511-441 883                            petra@dev.svehast.se

Kåre Gustafson                           T: 0705-55 04 63                        ordforande@nordsvensken.org

Lennart Gustavsson                  T: 0325-421 63                             ardenner.lg@gmail.com

Titti Jöngren                                 T: 0736-29 77 71                         titti.jongren@grindtorpsgard.se

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram