Statistik

I dessa dokument finns statistik från sommarpremieringar från 2012 och framåt.

Vi vill tacka alla som på något sätt deltagit för att sommarpremieringarna ska kunna genomföras, hästägare, uppfödare, funktionärer, domare, lokala administratörer, regionala administratörer, visare, föreningar med flera.

Ett stort tack till er alla!