Betäckningssiffror 2018

Betäckningssiffrorna för 2018 har nu sammanställts och publicerats: https://svehast.se/avel/statistik/