Träna på att visa häst vid hand - digitalt

Nu är det dags - välkommen att anmäla och visa att ni tränar på att "visa häst vid hand". Öppet för alla till och med 26 år!

I första hand vill vi nu uppmuntra er att träna men vi kommer framöver se över möjligheterna att även kunna erbjuda er en bedömning.

Så hem och träna, filma och fota, och ladda sen upp i vårt anmälningsformulär.

https://dev.svehast.se/bedomningar/digital-visningsklass/

Tänk på säkerheten, vi kräver hjälm vid all visning av häst vid hand även vid träning! Ni bör även ha träns om hästen är van vid detta!

Alla som skickar in får en rosett på posten, detta skickas ut efter första omgångens sista anmälningsdag (31 maj).

Visa gärna att du deltagit genom att dela ett foto på Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och märk inlägget med någon passande hashtag:

#digitalvisningsklass2020 #svehast #svenskahästavelsförbundet

Fotograf Therese Hübner

Digital visningsklass

Med anledning av Corona Covid-19 kommer visningsklasserna på sommarens premieringar inte att kunna genomföras.

Vi vill ändå att alla unga ska få en chans att träna och visa sina kunskaper i att visa häst vid hand och vi vill självklart främja riksidrottsförbundets riktlinjer om att barn och ungdomar ska bedriva fysisk aktivitet, gärna utomhus. Vad kan då vara bättre än att träna med sin häst!

I nästa vecka öppnar vi upp anmälan, i första hand tänker vi oss att ni på hemmaplan filmar ett träningstillfälle "visa häst vid hand" och laddar upp filmen och foto i det anmälningsformulär vi kommer att ha på hemsidan! Mer information kommer på FB, hemsida och via mejl till föreningarna.

Tagga gärna era träningar med #digitalvisningsklass2020 om ni laddar upp de på era sociala medier.

Alla som deltar får en deltagarrosett och en liten present på posten🎁!

Ungdomshelg 25-26 januari

SH bjuder in till ungdomshelg 25-26 januari i Skara. Det finns fortfarande platser kvar, skynda att anmäla dig!

Inbjudan med program och hur du anmäler dig hittar du här: Ungdomshelg 25-26 januari 2020

 

Hästlovet

Hästlovet är hästnäringens egna version av det klassiska höstlovet. Bjud in nyfikna till din anläggning och få fler att upptäcka det fantastiska med hästen.

Mer information hittar du här: Länk

Årets ungdomsförening 2017

I samband med SHs stämma utsågs Svenska Fjordhästföreningen till 2017 års ungdomsförening. 

Utbildningsdag 21 april - Avel - exteriör - brukbarhet

SCHA Avelsföreningen Kaspisk Häst anordnar i samarbete med SMHF Svenska Miniatyrhästföreningen, den 21 april 2018 en dag ledd av exteriördomaren Lennart Gustavsson.

Målsättningen med dagens utbildning är att man ska förstå sambandet mellan en god exteriör och ett funktionellt brukande.

Kursen kommer även att beröra det grundläggande i själva avelsarbetet och betydelsen av avelsvärdering. Det kommer att vara teori på förmiddagen, som följs av praktisk visning på eftermiddagen.

Utbildningsdagen är öppen för alla, ungdomar gratis!

Inbjudan: Länk (pdf)

Nya krafter till Hästnäringens Unga Ledare

Nu får 18 nya talangfulla unga ledare chansen att utveckla sig via hästnäringens eget ledarskapsprogram: Hästnäringens Unga Ledare (HUL). SH har förmånen att skicka 4 lovande ungdomar till programmet. Läs mer på HNS hemsida.

 

Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram

Inbjudan till Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram - Nu är det dags att söka till HUL 2018 – Hästnäringens Unga Ledare!

Ta chansen till en fantastisk utbildning där du träffar andra unga ifrån Hästnäringens alla stora organisationer!

Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet, SH står för resekostnader, behövs det intyg till skola för att ansöka om ledighet så kan det fås. Kolla så att du kan dessa veckor innan du ansöker!

Vem kan söka – förkunskapskrav:
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdoms-verksamhet, ledarskapsfrågor etc. 

Utbildningens innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Anmälan och urval
Anmälan sker till SH, petra@dev.svehast.se senast den 2 mars. Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Anmälan innovationsdag

13 mars på Solvalla går Margaretas innovationsdag av stapeln för första gången. Dagen är öppen för alla mellan 13 och 20 år som är aktiva inom hästsporten på något sätt. Målet med dagen är att deltagarna ska få en chans att lära känna andra med samma intressen och bli inspirerad av varandra och av föreläsarna. Det går också att söka stipendie för sitt deltagande.

Dagen kommer att bjuda på såväl inspirationsföreläsare som workshops och avslutas med ett trevligt mingel. Bland föreläsarna syns Emmelie Arneng , Alban Quitaku och Johanna Due-Boje och det genomgående temat för workshopsen är företagande.

Anmäl dig redan nu genom att skicka ett mail till ungatravet@travsport.se, skriv Innovationsdag 2018 i ämnesraden. Sista anmälningsdag är 1 mars.

Inbjudan, program mm finns här: Länk

Innovationsdag för unga i hästsporten

SAVE THE DATE – Unga bjuds in till Solvalla och Margaretas innovationsdag för unga i hästsporten* tisdagen den 13 mars 2018. I ett steg att stärka ungdomar ska Svensk Travsport årligen, tillsammans med hela hästnäringen och Handelshögskolan i Stockholm, anordna en innovationsdag för unga hästintresserade med syfte att ge dem ett ökat intresse för innovation och entreprenörskap samt få ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med innovation inom sitt intresseområde – hästen.

Detta vill vi göra genom att ge unga kunskap och inspiration och visa på förebilder – unga såväl som äldre – inom teknik och entreprenörskapsområdet. Vi hoppas att vi med den här dagen dels kan stötta och uppmuntra unga att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen, men också fungera som en brygga och stöd för den som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

*Margareta Wallenius-Kleberg är en av travsportens allra främsta ambassadörer och på hennes 80-årsdag hyllades hon av Svensk Travsport, ATG och Hästnäringens Nationella Stiftelse, genom att man i hennes namn ska anordna en innovationsdag för unga i hästnäringen. Med Margareta Wallenius-Kleberg som beskyddare ska dagen stötta, inspirera och uppmuntra ungdomar att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen och fungera som en brygga för dem som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

Mer information kommer under januari!