Maria Rosengren, vet.

Daniel Svedare, leg. dss

Kajsa Holm

Johan Oscarsson

Ida Granander, vet.

Jacobien Baauw, vet.

Susanne Wijkander, vet.

Marilene Stig Andersen, vet.

Anne Bach Bjaerre, vet.

Amanda Vesterinen Artell