Sofia Vigren, vet.

Amelia Åkesson, vet.

Anna Moreno Berggren, vet.

Hannes van Blaricum, vet.

Lovisa Snygg, vet.

Sara Adolfsson, vet.

Ingrid Lindstedt, vet.

Pia Funkquist, vet.

Johanna Fröjd, vet.

Frida Hagström, vet.