American Curly

Här finner du vilka handlingar som skickas till oss för att ansöka om pass till en American Curly samt information om hur du gör för att registrera en importerad American Curly i den svenska stamboken.

Hästpass

 1. Ansökningsblankett i original: Länk
 2. Betäckningsrapport i original
 3. Signalementsbeskrivning i original, enbart av SH godkända ID-kontrollanter är behöriga att göra denna. Tänk på att pälsens lockighet ska noteras på signalementet av ID-kontrollanten
 4. Chipmärkningsrapport i original, inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.
 5. Resultat av härstamningsverifiering genom DNA mot hästens far och mor.
 6. Uppfödar- och ägaruppgifter se nedan
 7. Åldersintyg enligt tänder om hästen inte är signalementsbeskriven och chipmärkt vid sidan av modern under födelseåret. Detta intyg ska vara utfärdat av legitimerad veterinär.

Uppfödar- och ägaruppgifter

Om du som ansöker om hästpasset är registrerad ägare till hästens mor i vår hästdatabas blir du per automatik uppfödare och ägare. Därför är det viktigt att eventuellt ägarbyte på stoet är gjort innan fölet föds. I de fall det finns ett fodervärdsavtal – eller liknande avtal – måste du skicka med en kopia av avtalet. Ett sådant avtal ska vara daterat och underskrivet av stoägaren och det ska tydligt framgå vilken person som har uppfödar- och äganderätten till fölet.

Priser

Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår: 1185 kr.
Postens portoavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar: 1535 kr.
Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska American Curly Horse-föreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Registrering av importerad häst

 1. Ansökningsblankett i original: Länk
 2. Pass i original Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev
 3. Identitetskontroll. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.
 4. Ägande se nedan

Hur du styrker vem som äger hästen

Du kan styrka att du äger hästen genom något av nedanstående alternativ:

 • Du som ansöker står som ägare i passet alternativt på ett separat ägarintyg. Ägaruppgiften ska vara verifierad av en utländsk avelsorganisation.
 • Kopia på köpekontraktet/köpekvittot. På kontraktet/kvittot ska det finnas uppgift om säljare, köpare, hästens namn och försäljningsdag (köpesumman kan strykas).
 • Alternativt ägarintyg om köpekontrakt saknas: Länk

Om flera personer ska vara registrerade ägare behöver en företrädare anges.

Pris

1185 kr.
Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska American Curly Horse-föreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram