Amerikansk Miniatyrhäst

Här finner du vilka handlingar som skickas till oss för att ansöka om pass till en Amerikansk miniatyrhäst samt information om hur du gör för att registrera en importerad Amerikansk miniatyrhäst i den svenska stamboken. Hästen måste vara registrerad i American Miniature Horse Association (AMHA).

Hästpass

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Betäckningsrapport i original korrekt rapporterad till SH
  3. Registreringsbevis från AMHA i original. Registreringsbeviset returneras tillsammans med hästpasset.
  4. Signalementsbeskrivning i original utfärdat av en av SH godkänd ID-kontrollant.
  5. Chipmärkningsrapport i original inklusive förslutet kuvert med tagel samt eventuella lösa streckkoder.

Uppfödare och ägare
Som uppfödare anges den person som är införd på det amerikanska registreringsbeviset. Det är därför viktigt att ett eventuellt ägarbyte på stoet är gjort hos AMHA innan fölet föds.

Som ägare införs den person som är införd som ägare på det amerikanska registreringsbeviset, alternativt att det på annat vis t.ex. genom kopia på köpekontrakt framgår vem som är ägare.

Mätning
Om hästen är 36 månader eller äldre ska uppgift om höjd finnas för att hästen ska kunna föras in i avdelning I i stamboken. Hästen får inte vara högre än 86,4 cm vid anfästningen av sista manhåret. Mätning ska vara gjord av ojävig person vid sommarpremiering, officiell utställning eller vid avelsvärdering för hingst.

Om uppgift om höjd inte finns kommer häst äldre än 36 månader att föras in i avdelning 3 och flyttas till avdelning 1 först när uppgift om höjd finns registrerad.

Priser
Ansökan med korrekt betäckningsrapport inkommen under hästens födelseår: 1185 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

Övriga ansökningar: 1535 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska Miniatyrhästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Registrering av importerad häst

  1. Ansökningsblankett i originalLänk
  2. Hästpass i original. Tänk på att skicka passet i ett rekommenderat brev
  3. Registreringsbevis från AMHA i original. Registreringsbeviset returneras tillsammans med passet.
  4. Identitetskontroll. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar när handlingarna är oss tillhanda och ska vara gjord i Sverige. Av SH godkända ID-kontrollanter eller veterinärer är behöriga att göra denna kontroll.
  5. Ägande se nedan

Ägande
Som ägare införs den person som är införd som ägare på det amerikanska registreringsbeviset, alternativt att det på annat vis t.ex. genom kopia på köpekontrakt framgår vem som är ägare.

Mätning
Om hästen är 36 månader eller äldre ska uppgift om höjd finnas för att hästen ska kunna föras in i avdelning I i stamboken. Hästen får inte vara högre än 86,4 cm vid anfästningen av sista manhåret. Mätning ska vara gjord av ojävig person vid sommarpremiering, officiell utställning eller vid avelsvärdering för hingst.

Om uppgift om höjd inte finns kommer häst äldre än 36 månader att föras in i avdelning 3 och flyttas till avdelning 1 först när uppgift om höjd finns registrerad.

Pris
1185 kr. Postens portoavgifter tillkommer.

I passpriset ingår en avgift för de tilläggstjänster som Svenska Miniatyrhästföreningen tecknat med oss. I avtalspaketet ingår: betäckningsrapportering och registrering/utförande av hästpass i Blå Basen, avelsvärdering av hingstar och sommarpremieringar för ston och unghästar, möjlighet att via Blå Basen internetanmäla till evenemang, exempelvis sommarpremiering samt registrering av resultat i Blå Basen.

Varukorg

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram