Okänd härstamning

Följande handlingar skickas in vid ansökan om pass till en häst med okänd härstamning:

  1. Ansökningsblankett i original: Länk
  2. Chipmärkningsrapport i original inklusive tagel och eventuella lösa streckkoder.
  3. Signalementsbeskrivning i original av SH godkända ID-kontrollant
  4. Åldersintyg enligt tänder utfärdat av veterinär. Viktigt med datum, signatur och ev stämpel från veterinären.
  5. Ägaruppgifter enligt något av nedanstående alternativ om du önskar vara registrerad ägare

Chipmärkningsrapport och signalementsblankett har ID-kontrollanten med sig till dig.

Hur du styrker vem som äger hästen

Du kan styrka att du äger hästen enligt något av nedanstående alternativ:

  • Kopia av köpekvitto/avtal insändes. Viktigt att det framgår hästens namn, datum för köpet, vem som är köpare och att det finns underskrift av både säljare och köpare med ev. namnförtydligande.
  • Om kvitto/avtal saknas skrivs ett alternativt ägarintyg, där två ojäviga personer med namn och kontaktuppgifter intygar ägandet. En blankett för detta intyg finns här: Länk

Pris

1500 kr.
Postens portoavgifter tillkommer.
Alla avgifter faktureras. Fakturan skickas till den sökande, ska det vara en annan fakturamottagare än den sökande, ange dessa uppgifter tydligt i ansökan. Ditt ärende handläggs i turordning så snart fakturan är betald.

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram