Kallelse till SHs stämma

4 maj är det dags för Stämma i Skara!

Kallelse till stämman har gått ut per mejl till postmottagaren i varje medlemsförening.

Välkomna!