Maria Rosengren, vet.

Daniel Svedare, leg. dss

Kajsa Holm

Johan Oscarsson

Mats Lilja-Ambuhm, leg vet

Ida Granander, vet.

Jacobien Baauw, vet.

Susanne Wijkander, vet.

Marilene Stig Andersen, vet.

Anne Bach Bjaerre, vet.