Johan Öhrmalm, vet.

Mia Andersson

Linnea Bernövall, vet

Caroline Ångström, vet

Lisa Elzén, vet.

Maria Rosengren, vet.

Daniel Svedare, leg. dss

Kajsa Holm

Johan Oscarsson

Mats Lilja-Ambuhm, leg vet