Michelle Wallentin, vet.

Elna Laxmar, vet.

Peter Ström

Per Karlsson

Göran Larsson

Louise Brandis, vet.

Ingrid Lindstedt, vet.

Frida Hagström, vet.

Susanne Wijkander, vet.

Marilene Stig Andersen, vet.