Maria Rosengren, vet.

Daniel Svedare, leg. dss

Anna Hedqvist, vet

Lina Bogren Janetzky, vet.

Lina Wachtmeister, vet

Tobias Wrangberg, vet

Judith Grossman, vet

Katarina Brunstedt, vet

Linnea Dahlberg, vet

Ellinor Lindestam