Sofia Vigren, vet.

Amelia Åkesson, vet.

Amanda Eklund, vet.

Karin Jannerman, vet.

Maria Rosengren, vet.

Daniel Svedare, leg. dss

Anna Hedqvist, vet

Lina Bogren Janetzky, vet.

Lina Wachtmeister, vet

Tobias Wrangberg, vet