Uppdaterade reglementen

Jordbruksverket har nu fattat beslut om rasvisa krav för avelsvärdering de raser där SH är avelsorganisation. De aktuella reglerna finner du här: https://svehast.se/avel/plan-och-riktlinjer/