Hästpass

För dig som ska ansöka om ett hästpass eller en tilläggsregistrering hos SH är det viktigt att tänka på följande innan du skickar in din ansökan: Länk

För följande raser erbjuder vi utfärdande av hästpass och tilläggsregistrering:

American curly
Amerikansk miniatyrhäst
Clydesdale
Dartmoorponny
Haflinger
Irish Cob
Kaspisk häst
Kigermustang
Rysk basjkir
Shagya-arab
Shire
Övriga hästdjur, t.ex. åsna och zebra

Vi erbjuder också utfärdande av hästpass och tilläggsregistrering för korsningar, hästar med okänd härstamning eller renrasiga hästar som saknar svensk registratur:

Häst med okänd härstamning
Häst med betäckningsrapport
Häst utan betäckningsrapport
Tilläggsregistrering för häst med utländskt pass

Viktigt att tänka på för dig som ska ansöka om pass och tilläggsregistrering

Inga ansökningar ska förskottsbetalas utan passet skickas mot postförskott när din ansökan är färdigbehandlad.

För inkomna ansökningar som inte är kompletta tar SH en avgift om 100 kr för varje gång SH behöver begära in kompletterande handlingar. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behöver bifogas för att ansökan ska vara komplett. Är du osäker ta kontakt med oss innan du skickar din ansökan.

Hårprover för härstamningsverifiering skickas direkt till Husdjursgenetiska laboratoriet – kontaktuppgifter se deras webbsida. Kopia på resultatet skickas till SH via post eller mejl. Hårprover som inkommer till SH i samband med chipmärkning arkiveras och skickas inte vidare till SLU.

Då fel (stavfel eller uppgiftsfelaktigheter) i pass har gjorts av SH reklameras detta kostnadsfritt inom skälig tid från det att du mottagit passet. Om felet beror på att inskickade handlingar som legat till grund för passet varit felaktiga är kostnaden för denna rättning 500 kr plus postförskottsavgift. Du står för returkostnaden vid en reklamation.

Vid tillägg/ändring i ett utfärdat pass till exempel tillägg av härstamning, debiteras 500 kr plus postförskottsavgift. Observera att SH endast kan erbjuda detta för pass som SH utfärdat.

Hästar som får pass efter de tidsgränser som anges i förordningen tas ur livsmedelskedjan redan vid tillverkning av hästpasset. Tänk därför på att ansöka om hästpasset i god tid, dvs. inom 6 månader från födelsen eller senast 31 december födelseåret, beroende på vilket som inträffar sist.

Om du inte hämtar ut försändelsen med passet skickas en faktura. SH gör ett tillägg med en administrationsavgift om 300 kr på den ursprungliga avgiften. När fakturan är betald skickas passet i ett rekommenderat brev.