Betäckningsrapportering

Tänk på att sista datum för att rapportera in årets betäckningar är siste september. 

I år infaller detta datum på en onsdag, beställ dina betäckningsrapporter i god tid! Tänk på att i god tid se till att hingsten uppfyller kraven som länkas till nedan för att du ska kunna få ut betäckningsrapporter. 

Beställning av elektroniska rapporter ska vara gjord senast onsdag 30/9 kl 15. Tryckta rapporter skickas per post och måste beställas senast 28/9 kl 12. 

Smidigast lägger du din beställning i webbutiken på SH:s hemsida, där du bl.a. kan betala med kort eller via faktura. Kom ihåg att ange hingstens namn och nummer i rutan för ordernoteringar i kassasteget! Beställningar som inkommer efter ovanstående datum skickas så fort som möjligt men det är inte säkert du hinner motta dem innan sista rapporteringsdag.

Vilka krav som en hingst måste uppfylla för att kunna få ut betäckningsrapporter hittar du här: https://dev.svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Inställda avelsvärderingar

SH:s styrelse höll igår kväll (24 mars) ett extrainsatt styrelsemöte med anledning av Covid-19 och de inplanerade avelsvärderingarna för hingstar under april månad.

Med tanke på det allvarliga läge som råder och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och regeringen beslöt styrelsen att ställa in samtliga platser, dvs. Skara 5 april, Wången 19 april och Piteå 25 april.

Vi håller oss uppdaterade angående utvecklingen under våren för att se om det är möjligt att genomföra avelsvärderingar vid ett senare tillfälle.

 Berörda hästägare kommer att kontaktas via mejl.

Jubileumsutställning 2020

Sh firar 35 år under 2020 och det firar vi med en jubileumsutställning på Axevalla travbana 27 juni för de raser där SH är avelsorganisation. All information om evenemanget samlar vi på denna sida: https://shjubileum.wordpress.com/

Vi har också skapat ett evenemang på Facebook där du kan hålla koll på de senaste uppdateringarna! https://www.facebook.com/events/212709819908560/

 

 

Uppdaterade reglementen

Jordbruksverket har nu fattat beslut om rasvisa krav för avelsvärdering de raser där SH är avelsorganisation. De aktuella reglerna finner du här: https://dev.svehast.se/avel/plan-och-riktlinjer/ 

Föreläsning om avel – exteriör – användbarhet

Föreläsning om avel – exteriör – användbarhet

En kväll om hästavel – för dig som vill veta mer

Dag: Torsdag 13 februari 2020 på Axevallatravet
Tid: Kl 17.30-20
Lokal: Lektionssalen på Axevalla travskola (till höger direkt efter grindarna)

Föreläsaren Lennart Gustavsson är ordförande i Svenska ardennerföreningen och behörig domare för ett flertal raser.
Han talar om vilka raser som lämpar sig för olika discipliner utifrån sina exteriöra förutsättningar, om varför man inte ska mixa raser hur som helst, och om hur avelsvärdering går till och varför den görs.

Deltagarna får också vara med och bedöma levande hästar exteriört. Vi tittar på hästar tillsammans för att lära oss mer om vad en domare tittar på, och vad som är typiskt för olika raser.

Kostnad: 60 kronor inklusive fika, 40 kronor för deltagare under 18 år, betalas via Swish i samband med föreläsningen
Anmälan: Senast måndag 10 februari till anna.nyberg@skarahastland.se
Maximerat antal deltagande, först till kvarn!
Anmälan är bindande från 10 februari.

Avelsföreläsningen arrangeras av Skara Hästland i samarbete med Svenska Hästavelsförbundet och är ett arrangemang inom ramen för Häståret som drivs med stöd av Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

Avelsvärdering hingstar 2020

SH kommer att arrangera avelsvärdering för hingstar på följande datum och platser under 2020:

5 april Skålltorp, Skara

19 april Wången

25 april Luleå-trakten

Propositioner och anmälan kommer att publiceras runt årsskiftet. De och övrig information om våra avelsvärderingar kommer du att kunna hitta på denna sida: Länk

Betäckningsrapportering

Tänk på att sista datum för att rapportera in årets betäckningar är siste september.

Då detta infaller på en måndag i år, beställ därför dina betäckningsrapporter i god tid!

Beställning av elektroniska rapporter ska vara gjord senast fredag 27/9 kl 12. Tryckta rapporter skickas per post och måste beställas senast 25/9 kl 12.

Smidigast lägger du din beställning i webbutiken på SH:s hemsida, där du bl.a. kan betala med kort eller via faktura. Kom ihåg att ange hingstens namn och nummer i rutan för ordernoteringar i kassasteget! Beställningar som inkommer efter ovanstående datum skickas så fort som möjligt men det är inte säkert du hinner motta dem innan sista rapporteringsdag.

Vilka krav som en hingst måste uppfylla för att kunna få ut betäckningsrapporter hittar du här: https://dev.svehast.se/avel/information-till-hingsthallare/

Avelsvärdering av ston 2019

SH:s styrelse sammanträdde per telefon 2019-06-17 och kom fram till följande gällande avelsvärdering av ston (dvs. tilldelning av avelsvärdebokstäver) för de raser där SH är avelsorganisation:

Avelsvärdering

2019 blir ett övergångsår när det gäller avelsvärdering av ston. Detta innebär att möjligheten att ansöka om avelsvärdering via SH:s kansli kvarstår fram till 2019-12-31 för de raser där SH är avelsorganisation.

Ansökan sker med fördel i samband med ansökan om riksstamboksnummer och blanketten för avelsvärdering kommer att återpubliceras på SH:s hemsida.

Om man redan hunnit anmäla sig till en sommarpremiering och vill stryka sig p.g.a. dessa ändrade förutsättningar kontaktar man SH:s kansli, företrädesvis via mejl. Stryker man sin häst innan premieringstillfället kan vi återbetala anmälningsavgiften, meddela oss bank och kontonummer.

Från 2020 kan avelsvärdering endast ske på en sommarpremieringsplats enligt tidigare styrelsebeslut.

Domare

I Gräfsnäs är Helena Kättström inbokad som domare och hon har inte behörighet för alla SH:s raser. Om en häst av en ras som hon inte har behörighet att döma skulle anmälas ser SH till att en behörig domare finns på plats.

Ordlista

Nedanstående ordlista kommer också att publiceras på SH:s hemsida eftersom vi märker att det ibland är oklart vad de olika begreppen innebär:

Utställning – en tävling i exteriör där dagsskick, puts och uppvisning kan påverka resultatet. Exteriörbedömning sker utifrån rasstandarden. Utställningar anordnas oftast av rasföreningar och häst/ponnyavelsföreningar.

Avelsvärdering – en bedömning av hästens avelsvärde utifrån exteriör, härstamning, brukbarhet och avkommor om sådana finns. Bedömningen görs mot rasstandard och fastställt reglemente. En avelsvärdering för ston kallas sommarpremiering. Dessa sker på ett 30-tal platser runt om i landet under juli till september.

Avelsvärderingsgrundande arrangemang – en utställning med en domare behörig för rasen och vars resultat kan tillgodoräknas som en merit vid en avelsvärdering.

Riksstambokföring – i förekommande fall en del i stamboken där häst som uppfyllt minimikrav vid en avelsvärdering förs in för att tydliggöra att den är avelsvärderad. Vanligen tilldelas ett riksstamboksnummer som anges efter hästens namn.

Plan & riktlinjer och reglementen

Nu har Jordbruksverket meddelat beslut om Plan och riktlinjer och regelverk för avelsvärderingar för de raser där SH är godkänd avelsorganisation. Nu är vi också godkända för exmoorponnyerna. Sidorna över vilka handlingar som ska skickas in vid ansökan om pass och registrering är uppdaterade. 

De uppdaterade reglerna hittar du här: Länk

 

Flytt av premiering från Luleå till Piteå

Luleå Ridklubb har stängt sin anläggning på grund av misstänkt smitta. Avelsvärderingen för hingstar 13 april är därför flyttad till Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, Piteå.