Rapport Hästdelegationen

LRF Hästs Hästdelegation sammanträdde 3 november och här nedan finns en sammanfattning a deras möte att läsa:

Rapport_hästdelegation_201103 (PDF)

Hästhållning och övergödningsutredningen

LRF Häst har sammanfattat läget efter att en rapport från Övergödningsutredningen nyligen publicerats. Du läser sammanfattningen här: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/overgodningsutredningen-vad-innebar-den-for-hastforetagare/

 

SH:s halvårsmöte 2019

Nu har vi spikat plats och datum för SH:s halvårsmöte 2019 till den 1 december på Friends Arena i Stockholm!

Vi planerar att börja runt lunch och avsluta ca 16,00. Förutom lunch och sedvanliga informationspunkter kommer Carl Dyrendahl och Erica Lindberg från LRF prata om bla företagsstrategier och kvalitetssäkring. 

Ytterligare information och kallelse skickas ut till SH:s medlemsföreningar vid senare tillfälle. 

Kvalitetsmärkt hästverksamhet

Nu finns en kvalitetsmärkning för alla som driver hästverksamhet. LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) står bakom certifieringssystemet som är uppbyggt med hjälp av övriga organisationer och företagsrepresentanter inom hästnäringen.  SMAK Certifiering AB kommer att genomföra revisoner och utfärda certifikat.

En kvalitetssäkring i form av en oberoende granskning för den som driver hästverksamhet, har efterfrågats av hästföretagare, och är nu tillgänglig tack vare ett samarbete mellan LRF Häst och HNS. Systemet Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är tillgängligt från och med nu, och den som vill ansluta sin verksamhet kontaktar hastcertifiering@smak.se för mera information.

-          Det här är en viktig milstolpe för LRF Häst säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Att kunna erbjuda en kvalitetsmärkning till våra hästföretagare känns verkligen bra, eftersom den här certifieringen är öppen oavsett vilken typ av hästverksamhet du driver. Det är här ett sätt att kunna visa att man är professionell i sin verksamhet och min förhoppning är att det kommer att locka många anslutna hästföretagare, avslutar Lotta Folkesson.

Certifieringen sker på frivillig bas och kostnaden är från 2 500 kronor per år, beroende på verksamhetens storlek och omfattar såväl revisioner på anläggningen som egenrevision. Mera info finns på https://www.lrf.se/kvalitetsmarkt-hastverksamhet eller på http://www.smak.se/certifieringar/certifiering-for-kvalitetsmarkt-hastverksamhet-och-kvalitetsmarkt-hastgymnasium/ 

Parallellt med utvecklingen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har också Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) arbetat med en kvalitetssäkring för gymnasieskolor med hästinriktning, Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Systemet bygger på samma modell som Kvalitetsmärkt Hästverksamhet med ett tillägg med branschkrav kopplade till utbildning. Även i det systemet, som också lanseras i mars, är det SMAK Certifiering AB som kommer sköta revisioner och utfärda certifikat. Mer info på www.hyn.se.

Information

Kvalitetssäkring är något en bransch själv kan välja att ta fram samt besluta vad som ska ingå. Branschen bestämmer också vad som ska kontrolleras. Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet. LRF Häst och HNS har gemensamt utvecklat ett system för hästverksamheter, som bygger på lagkrav inom djurhållning, arbetsmiljö/arbetsvillkor samt klimat och miljö.

Kontakta: 

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se, 070-351 96 97
Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se 08-787 51 74
Katrine Petäjistö, SMAK Certifiering AB, hastcertifiering@smak.se 08-508 61 604

Nationell strategi för hästföretagande

LRF, HNS med flera har arbetat fram en nationell strategi för hästföretagande. Den finns att läsa här: Nationell hästföretagarstrategi 2018

Till denna strategi ska det tas fram en handlingsplan. Eventuella inspel och tankar till denna handlingsplan meddelas vår kanslichef Annica Berg Svensson senast 21/9: annica@dev.svehast.se 

Politiker- och hästföretagardag

I samband med EM i Göteborg samlar LRF häst företagare, intresseorganisationer och politiker för att diskutera möjligheter och utmaningar för en ökad svensk hästuppfödning.

Välkommen att lyssna till företagares erfarenheter, experternas råd och politikernas bild av situationen inom en rad viktiga områden för hästverksamheter. Dagen avslutas med en paneldebatt där politiker, företagare och experter frågas ut. Välkommen!

När: den 24 augusti i Göteborg

Mer info: Länk

LRF Nyhetsbrev mars 2017

Via följande länk kan du läsa LRFs nyhetsbrev för mars 2017: Länk