Föreläsning om avel – exteriör – användbarhet

Föreläsning om avel – exteriör – användbarhet

En kväll om hästavel – för dig som vill veta mer

Dag: Torsdag 13 februari 2020 på Axevallatravet
Tid: Kl 17.30-20
Lokal: Lektionssalen på Axevalla travskola (till höger direkt efter grindarna)

Föreläsaren Lennart Gustavsson är ordförande i Svenska ardennerföreningen och behörig domare för ett flertal raser.
Han talar om vilka raser som lämpar sig för olika discipliner utifrån sina exteriöra förutsättningar, om varför man inte ska mixa raser hur som helst, och om hur avelsvärdering går till och varför den görs.

Deltagarna får också vara med och bedöma levande hästar exteriört. Vi tittar på hästar tillsammans för att lära oss mer om vad en domare tittar på, och vad som är typiskt för olika raser.

Kostnad: 60 kronor inklusive fika, 40 kronor för deltagare under 18 år, betalas via Swish i samband med föreläsningen
Anmälan: Senast måndag 10 februari till anna.nyberg@skarahastland.se
Maximerat antal deltagande, först till kvarn!
Anmälan är bindande från 10 februari.

Avelsföreläsningen arrangeras av Skara Hästland i samarbete med Svenska Hästavelsförbundet och är ett arrangemang inom ramen för Häståret som drivs med stöd av Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

Ungdomshelg 25-26 januari

SH bjuder in till ungdomshelg 25-26 januari i Skara. Det finns fortfarande platser kvar, skynda att anmäla dig!

Inbjudan med program och hur du anmäler dig hittar du här: Ungdomshelg 25-26 januari 2020

 

Inbjudan arbetsmiljöutbildning

7-8 mars anordnar HNS och Ridskolan Strömsholm en grundläggande, praktisk arbetsmiljöutbildning anpassad till hästverksamheter.

Anmälan senast 14 februari. Mer information hittas i inbjudan:

Initiativet Schysst Stall

Alla har rätt att känna sig trygga i stallet. Kom och lyssna på Ellen Landberg – expert, föreläsare och utbildare – som berättar hur vi tillsammans kan sätta stopp för sexuella trakasserier inom
hästnäringen. Hör också företrädare för branschen berätta hur de vill få fler hästföretag att börja jobba mot sexuella trakasserier. Inbjudan_Lansering Schysst stall_11mars

Schysst stall är ett initiativ som ska främja arbetet för att förhindra sexuella trakasserier inom hästnäringen. Bakom initiativet står Sveriges största hästorganisationer samt Almega, Kommunal,
Gröna arbetsgivare och arbetsmiljöorganisationen Prevent. Schysst stall utbildar och informerar om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande med frågan och vad arbetstagare och elever kan göra om de blir utsatta. Vi har till exempel tagit fram filmer, en digital utbildning och en handledning för yrkesskolorna. Schysst stall verkar för en nolltolerans mot sexuella trakasserier i hästnäringen. För att nå dit behöver vi stallens engagemang. Tillsammans kan vi göra stora förändringar!

Läs mer och anmäl dig här prevent.se/schysststall

Övningskörning med häst - BRUNTE

Ta chansen att prova på att köra med häst!

Clinic/prova på-tillfälle á 2 timmar. Visning av tömkörning och brukskörning. Prova på att hålla i tömmarna själv. En hästentreprenör kommer till er rid-/travskola/4H-gård och visar upp och berättar om vad brukskörning är och vilken nytta ni kan ha av det.

Läs mer om projektet och vem du ska kontakta: Länk (pdf)

Övningskörning med häst för unga är ett projekt inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)

Utbildningsdag 21 april - Avel - exteriör - brukbarhet

SCHA Avelsföreningen Kaspisk Häst anordnar i samarbete med SMHF Svenska Miniatyrhästföreningen, den 21 april 2018 en dag ledd av exteriördomaren Lennart Gustavsson.

Målsättningen med dagens utbildning är att man ska förstå sambandet mellan en god exteriör och ett funktionellt brukande.

Kursen kommer även att beröra det grundläggande i själva avelsarbetet och betydelsen av avelsvärdering. Det kommer att vara teori på förmiddagen, som följs av praktisk visning på eftermiddagen.

Utbildningsdagen är öppen för alla, ungdomar gratis!

Inbjudan: Länk (pdf)

Nya krafter till Hästnäringens Unga Ledare

Nu får 18 nya talangfulla unga ledare chansen att utveckla sig via hästnäringens eget ledarskapsprogram: Hästnäringens Unga Ledare (HUL). SH har förmånen att skicka 4 lovande ungdomar till programmet. Läs mer på HNS hemsida.

 

Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram

Inbjudan till Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram - Nu är det dags att söka till HUL 2018 – Hästnäringens Unga Ledare!

Ta chansen till en fantastisk utbildning där du träffar andra unga ifrån Hästnäringens alla stora organisationer!

Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet, SH står för resekostnader, behövs det intyg till skola för att ansöka om ledighet så kan det fås. Kolla så att du kan dessa veckor innan du ansöker!

Vem kan söka – förkunskapskrav:
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdoms-verksamhet, ledarskapsfrågor etc. 

Utbildningens innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Anmälan och urval
Anmälan sker till SH, petra@dev.svehast.se senast den 2 mars. Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Innovationsdag för unga i hästsporten

SAVE THE DATE – Unga bjuds in till Solvalla och Margaretas innovationsdag för unga i hästsporten* tisdagen den 13 mars 2018. I ett steg att stärka ungdomar ska Svensk Travsport årligen, tillsammans med hela hästnäringen och Handelshögskolan i Stockholm, anordna en innovationsdag för unga hästintresserade med syfte att ge dem ett ökat intresse för innovation och entreprenörskap samt få ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med innovation inom sitt intresseområde – hästen.

Detta vill vi göra genom att ge unga kunskap och inspiration och visa på förebilder – unga såväl som äldre – inom teknik och entreprenörskapsområdet. Vi hoppas att vi med den här dagen dels kan stötta och uppmuntra unga att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen, men också fungera som en brygga och stöd för den som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

*Margareta Wallenius-Kleberg är en av travsportens allra främsta ambassadörer och på hennes 80-årsdag hyllades hon av Svensk Travsport, ATG och Hästnäringens Nationella Stiftelse, genom att man i hennes namn ska anordna en innovationsdag för unga i hästnäringen. Med Margareta Wallenius-Kleberg som beskyddare ska dagen stötta, inspirera och uppmuntra ungdomar att se möjligheterna till en karriär inom hästnäringen och fungera som en brygga för dem som vill ta steget till att bli entreprenör och innovatör.

Mer information kommer under januari!

Inbjudan agilitykurs

Shetland Väst bjuder in till agilitykurs för häst med start 8 april. SHs ungdomsprojekt sponsrar med kursavgiften för dig under 26 år. Läs mer i inbjudan: Agility kurs