Seminarium: Bra hagar för hästen och miljön

Uppsala Vattencentrum bjuder in till seminarium på temat "Bra hagar för hästen och miljön". Seminariet äger rum på SLU i Uppsala 9 maj och vänder sig till bl.a. kommuner, länsstyrelser, hästägare, hästföretagare, hästnäringens organisationer och rådgivningskonsulter.

Temaseminariet kommer belysa vilka problem som uppstår med söndertrampade och leriga hästhagar. Därefter inbjuder vi till diskussion i mindre grupper om på vilket sätt man kan förbättra rasthagarnas utformning och funktion. Vad är en rimlig förväntan och vad är ett rimligt ansvar att lägga på hästägaren, markägaren respektive kommunen? Vilka är utmaningarna för att miljöanpassa rasthagarna och hur överbryggar vi dem?

Länk till inbjudan: pdf-fil

Inbjudan utställningsträning

Skaraborgs Ponnyavel inbjuder till utställningsträning 14 april i Nossebro. Det är begränsat antal platser så anmäl i god tid!

Inbjudan utställningsträning

Innovationsdag

Handelshögskolan Sthlm mellan kl 9-17 den 8 mars, öppet för ungdomar mellan 13-20 år.

Läs mer här: Länk

Hästnäringens Unga ledare

Hästnäringens Unga Ledare” är programmet som ger unga chansen att skapa förutsättningar för en framtid i hästnäringens ledande organisationer. Under 2017 kommer nu en utvald grupp få chansen att utvecklas vidare via en fördjupningsdel. Läs mer här