Flytt av premiering Lojsta 30juli

Pga av torkan och den stora brandrisken har det beslutats av sambetesföreningen att byta premieringsplats från Lojsta hed till Gropen, Stånga för russpremieringen nu på måndag 30 juli.

Hästägare kontaktas för att framföra denna information.