Gott Nytt År

31 december, 2023

2023 – året med två helt olika ansikten?!

Första halvan - extrem torka, med stor foderbrist som följd

Andra halvan – extrem nederbörd, med en viss återhämtning vad gäller fodertillgången. Ovanpå detta har vi en orolig omvärld i krigets tecken. Vi har dyrtider och sjunkande betäckningssiffror hos de flesta raser.

Ingen rolig läsning direkt, men i SH-familjen hittar vi ljusglimtar!

Året började med ett stort deltagande på de flesta avelsvärderingarna för hingstar. Likaså deltagandet på sommarpremieringarna får anses vara positivt, då vi även i dessa tider ser en fortsatt ökning. SH:s medlemsorganisationer visar på samarbetsvilja i en mängd frågor och aktiviteter, allt för svensk hästavels bästa! Våra fantastiska ungdomar engagerar sig på ett föredömligt sätt i stort som smått och i många olika situationer ser vi dem visa framhovarna.

Vi kan också summera året med ett mycket givande och trevligt halvårsmöte med bra och intressanta diskussioner.

Summa summarum kan vi konstatera att 2023 fick ett positivt avslut och vi ser framemot 2024 som bland annat innefattar ett jubileum i form av ett gemensamt firande av 150 år med svensk hästavel!

Avslutningsvis riktas ett Tack till medarbetare på kansli, styrelsekamrater och funktionärer ute i fält samt till våra medlemsorganisationer och andra samarbetspartners!

 Kåre Gustafson, ordförande i Svenska Hästavelsförbundet

Varukorg

Senaste inläggen

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram