Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram

8 februari, 2018

Inbjudan till Hästnäringens Unga Ledare – Hästnäringens Ledarskapsprogram - Nu är det dags att söka till HUL 2018 – Hästnäringens Unga Ledare!

Ta chansen till en fantastisk utbildning där du träffar andra unga ifrån Hästnäringens alla stora organisationer!

Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet, SH står för resekostnader, behövs det intyg till skola för att ansöka om ledighet så kan det fås. Kolla så att du kan dessa veckor innan du ansöker!

Vem kan söka – förkunskapskrav:
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdoms-verksamhet, ledarskapsfrågor etc. 

Utbildningens innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Anmälan och urval
Anmälan sker till SH, petra@dev.svehast.se senast den 2 mars. Det är respektive organisation som väljer ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Varukorg

SH på Instagram

© 2016-2020 Svenska Hästavelsförbundet. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram