Charlotte Björge

Elinor Asp Tauni, vet.

Marit Oppedal, vet.

Annika Klintberg

Ewa Korbutiak, vet

Sabina Göransdotter

Ewa Liljemark

Jennifer Nilsson, vet

Carolin Lundkvist, vet.

Katarina Rönnkvist, vet