Hästar utan UELN i Jordbruksverkets anläggningsregister

Från 21 april 2021 blir det obligatoriskt att registrera en anläggning där man håller hästar hos Jordbruksverket och vilka individer som hålls på anläggningen.

I den e-tjänst som Jordbruksverket skapat ska man söka fram hästar utifrån deras UELN-nummer för att kunna koppla individen till sin anläggning.

UELN infördes 2009 varför många hästar som fått pass innan dess inte har något UELN-nummer i sitt pass. I många fall kan du i stället söka fram hästen utifrån dess svenska registreringsnummer t.ex. 00012345.

Om hästen inte är tilläggsregistrerad i Sverige behöver hästen först bli det för att du ska kunna hämta den från den centrala hästdatabasen till din anläggning.

Om vi ska tilläggsregistrera hästen kan du se här vilka handlingar som ska skickas in: https://svehast.se/hastpass/tillaggsregistrera-en-hast/

Informationsträffar om djurhälsoförordningen

Hästföretagarcentrum bjuder in till informationsträffar om djurhälsoförordningen.

Senast den 21 april ska alla hästar ha registrerats på en hemadress, det står i den nya djurhälsoförordningen (AHL) som träder ikraft samma datum.

Hästnäringen har i ett gemensamt arbete noga följt, bevakat och påverkat utvecklingen av det nya regelverket för smittskydd och smittspårning. Under informationsträffen berättar vi mer om både arbetet och vad som gäller för dig som håller häst. Anna Sundin som lett arbetat med frågan under hela 2020, är en av våra främsta experter på området och håller i träffen. Med finns också representanter från Jordbruksverket.

Mer information om träffarna och hur du anmäler dig kan du hitta här: Information från HNS

Den nya djurhälsoförordningen

Den 21 april träder en ny djurhälsoförordning i kraft, Animal Health Law (AHL), vilket beslutats av EU. Det främsta syftet är att förbättra djurhälsan och fokus ligger på åtgärder som ska förhindra utbrott av olika sjukdomar. Många regler i AHL har funnits tidigare men vissa nya djurslag börjar omfattas av reglerna.

Jordbruksverket (SJV) arbetar för fullt med att anpassa svensk lagstiftning efter den nya förordningen och ett antal föreskrifter har lämnats på remiss. SH är representerade i den referensgrupp som samordnas av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och som kommer att lämna in remissvar från hästnäringen på de aktuella remisserna. Därefter tar SJV beslut om formuleringarna i de nya lagtexterna.

Det vi vet redan nu kommer införas och blir en stor förändring för den som håller häst, kallad aktör i lagstiftningen, är att hästanläggningar ska vara registrerade hos jordbruksverket. Likaså ska hästarna ”folkbokföras” på den anläggning där hästen normalt sett hålls. Om hästen flyttar till en annan anläggning och ska vistas där i minst 30 dagar ska den person som driver den nya anläggningen registrera att hästen befinner sig där. Jordbruksverket har tagit fram en e-tjänst för att dessa uppgifter ska kunna registreras.

Vidare kommer det att bli krav på att den häst som chipmärks från 21 april ska märkas med ett godkänt chip som har svensk landskod. Jordbruksverket ansvarar för att godkänna chiptillverkare och kommer att tillhandahålla en lista över vilka chip som är godkända att använda för märkning av häst.

Jordbruksverket har samlat information om AHL på sin sida och uppdaterar när ny information finns tillgänglig. Håll koll på sidan och sprid att den finns till era medlemmar: https://jordbruksverket.se/AHL

Vi förväntar oss att Jordbruksverket allt eftersom regelverken blir beslutade kommer att publicera tolkningar och vägledningar.

Information om tillsynskampanj för gödselhantering på hästgårdar under 2021

Under perioden 1 mars till 30 september kommer några av landets kommuner att genomföra miljötillsynsbesök hos hästhållare som en del i ett tillsynsprojekt gällande hanteringen av hästgödsel. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur hästhållarna hanterar gödsel i hagarna.

Projektet har varit inplanerat sedan många år och har inget med den statliga utredning kring övergödning som överlämnades till regeringen under våren 2020. Då det är valfritt från kommunerna att deltaga i tillsynskampanjen så betyder det att varken hästnäringen eller Jordbruksverket vet hur många eller hos vilka hästhållare besök kommer att genomföras.

Syftet med tillsynsprojektet är:

Det du som hästhållare behöver säkerställa på din gård är följande:

Är du osäker på vad som gäller hos dig? Vill du ha tips på hur du kan minska riskerna för näringsläckage och hur du ska tolka lagar och föreskrifter.

Har du som hästhållare frågor om tillsynsprojektet eller om hantering av hästgödsel kan du kontakta din kommun.

Det är långt ifrån alla som kommer få ett tillsynsbesök, vår rekommendation är ändå att du som hästhållare passar på att ta del av informationen som finns tillgänglig. Checklistan som inspektörerna ska använda vid tillsynen är vid dagens datum (2021-02-09) inte färdigställd. Hästnäringen med LRF i spetsen har lämnat inspel till checklistan. Noteras bör dock att vi har haft möjlighet att lämna synpunkter men det är naturligtvis inte upp till oss i hästnäringen att besluta om innehållet i checklistan. Våra synpunkter på checklistan har i huvudsak fokuserats på att det ska vara tydligt för både hästhållare och inspektör att se vilka krav som ställs enligt föreskrifterna och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, dvs de regelverk som utgör grunden för tillsynsbesöket. När checklistan är klar kommer den finnas tillgänglig på Jordbruksverkets webplats.

Hur kan du som är hästhållare förbereda dig?

Det som du som hästägare och hästhållare kan göra är att förbereda dig inför besöket med att gå igenom checklistan och ta del av det informationsmaterial som vi länkar till ovan. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

För dig som vill ha en läsanvisning till materialet Miljöhusesyn (MHS) tipsar vi om följande:

Öppnad anmälan avelsvärderingar

Nu har vi öppnat upp anmälan för de tre platser där SH planerar att anordna avelsvärdering för hingstar. Proposition, datum och länk till anmälan hittar du på denna sida: https://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/

SH:s kansli byter lokaler

Onsdag 27 januari går flyttlasset för SH:s kansli då vi byter kontorslokaler inom Skara.

I samband med flytten kommer vi att stänga vår telefontid torsdag och fredag 28:e och 29:e januari.
Vår förhoppning är att vi har allt på plats och är redo att ha telefontid som vanligt från måndag 1 februari.

Telefon, mejl och postadress förblir oförändrat efter flytten.
Kansliet kommer dock att få en ny besöksadress på Stortorget 2, med ingång från Alandersgatan. Besöksparkeringar finns i området.

Tänk på att i dessa corona-tider tar vi endast emot föranmälda besök!

Telefontider jul och nyår

Vi har telefontid som vanligt 21-22/12 mellan klockan 10 och 12. Telefontiden är stängd 28-29/12. Kansliet är bemannat under dessa dagar så vi kan nås via e-post sh@svehast.se.
Vi öppnar åter som vanligt på måndag 4/1-2021.

Nyhetsbrev nr 12

Ett nytt nyhetsbrev, nr 12, är nu publicerat på hemsidan https://svehast.se/om-sh/nyhetsbrev/

Ungdomsträff 28 oktober

VÄLKOMMEN PÅ UNGDOMSTRÄFF

Gratis för dig upp till och med 26 år

När? Lördagen den 28 november

Var? Jönköping, First Hotell

Tid? Kl. 10,30–17,00

Anmälan: petra@dev.svehast.se

Vi önskar få in en intresseanmälan senast den 1/11, efter det så får ni mer info och svar på om ni har kommit med. Först till kvarn gäller! I mån av plats kan vi även öppna upp för dem som är äldre!

Föreläsare: Helena Kättström & Sanna Soleskog

Preliminära tider:

11–13,00 Hästvälfärd, hur då?

Om lagar & regler och om hästens behov och hur vi möter dem (eller ibland missar dem) i dagens hästhållning!

13–14,00 Lunch

14–16,00 fortsättning Hästvälfärd - kopplat till avel och genetik

Varför gentest, varför inte och vad betyder det?

Hur kan vi påverka djurvälfärd med avel och varför är en bred avelsbas viktig?

Därefter tid för frågor och diskussioner med preliminärt avslut ca 17,00. Mer exakta tider och övrig info skickas ut i vecka 45–46!

SJÄLVKLART CORONAANPASSAT!

Med reservation för att rekommendationerna kan komma att ändras, träffen kan bli inställd eller flyttad med kort varsel!

Nyhetsbrev nummer 10

Ett nytt nyhetsbrev, oktober, är nu publicerat! Du hittar det, och tidigare nyhetsbrev här: https://dev.svehast.se/om-sh/nyhetsbrev/